Hoppa till huvudinnehåll

Resultatanalys - så bidrar Triple F till omställningen

Triple F bidrar till omställningen av godstransportsystemet genom de resultat som tas fram inom programmets projekt och programaktiviteter. Här kan du läsa programledningens analys av vad programmet hittills har bidragit med och vad vi ser som viktigt att fokusera på för framtiden. Dessutom kan du hitta här hitta resultatsammanfattningar från alla avslutade projekt.

Projektportfölj 2018-2030

Image
Tidslinje med alla triple f projekt

Resultatanalys

I en resultat- och portföljanalys som programledningen gjorde 2023 har vi sammanställt vad vi åstadkommit inom de tre utmaningar vi arbetar mot och ytterligare två kategorier: systemperspektiv och innovationstävling. Dessa kan du se i bilden ovan och längre ner på sidan kan du hitta alla avslutade projekt sorterade under dessa kategorier.

Analysen beskriver programmets viktigaste resultat och prioriterade frågor för fortsatt arbete inom programmet. Syftet är också att identifiera kritiska steg framåt utanför programmet där industriaktörer, myndigheter och inte minst politiken behöver ta vid och driva utvecklingen vidare.

 

Avslutade projekt

Här kan du hitta samtliga avslutade projekt, med kortfattade projekt- och resultatsammanfattningar och länkar till projektsidorna.