Hoppa till huvudinnehåll

För dig som driver projekt

Att driva projekt inom Triple F är spännande - men det finns även förväntningar. Här kan du läsa om hur och när du ska rapportera.

Statusrapporter och leveranser görs två gånger per år för projekt inom programmet. Nästa rapport för första halvåret 2023 ska rapporteras den 12 augusti. Här uppdateras information och mallar för rapportering som du som projektledare behöver.

Mallar och filer för rapportering

PM-mallen använder ni när ni ska rapportera delresultat inom Triple F. Den ger möjlighet att beskriva resultat på ett kortfattat sätt.

Slutrapportmallen används för slutrapportering av projekt inom ramen för programmet.

Den ekonomiska rapporteringen används för halv- och helårsrapportering av de ekonomiska resultaten kopplat till leveranser i projektet. 

Powerpointmallen kan du använda när du ska presentera ditt Triple F-projekt.

Rapportering av projekt

Du som driver projekt ska rapportera in era framsteg via Researchweb. Nästa rapporteringsomgång är 31 januari.

Osäker på vilket område ditt projekt tillhör?

Illustration of T

Teknik

Hur möjliggör teknisk utveckling omställningen för fossilfria godstransporter? Inom inriktningen Teknik studerars tekniken som möjliggörare för att uppnå Sveriges klimatmål.
Illustration of L

Logistik

Framtidens godstransporter kommer vara fossilfria - hur påverkar det framtidens logistiklösningar?
Illustration of P

Policy

Hur når vi ett fossilfritt godstransportsystem och Sveriges klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt? Policy ska utveckla kunskap och verktyg som leder arbetet framåt.
Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.

Har du frågor eller vill söka nytt projekt inom Triple F?