Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of tree

Resultat & publikationer

Här hittar du en analys av Triple F:s bidrag till omställningen av transportsektorn och omvärldsanalyser, systemövergripande uppföljningar och andra rapporter gjorda av Triple F:s programledning. Vill du ta del av resultatrapporter från Triple F:s projekt så hittar du dem under projektens egna sidor.

Resultatanalys – så har Triple F bidragit till omställningen

Genom de resultat som produceras inom Triple F:s projekt och doktorandprogram bidrar vi till konkreta resultat som kan användas i arbetet för ett mer hållbart och fossilfritt godstransportsystem. Här har vi samlat de projekt som gått i mål, visualiserat hur de relaterar till de utmaningar vi arbetar för att lösa och analyserat hur deras resultat bidrar till omställningen. 

Projektrapporter

Hitta resultatrapporter från avslutade projekt och se vilka projekt som är igång här.