Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Som en del i Triple F:s arbete för att på bästa vis driva på utvecklingen för ett transporteffektivt och fossilfritt godstransportsystem arbetar vi även tillsammans med doktorander. Målet är att utexaminera 21 doktorander vars forskning kan bidra till omställningen.

Vi letar efter breda samarbeten med doktorander från olika kompetensområden för att gemensamt bidra till att lösa utmaningar för att Sveriges godtransportsystem ska bli fossilfritt. Genom att vara en mötesplats skapar doktorandprogrammet samhörighet och engagemang, vilket leder till förståelse och respekt för olika perspektiv och metoder. Detta innebär också att de färdiga doktorerna har ett tvärvetenskapligt nätverk av andra forskare och partners inom Triple F som underlättar framtida forskning och utveckling. Vår standard är att doktoranderna har sin huvudsakliga anställning utanför universiteten och följer den etablerade form som idag finns för industridoktorander.

Vi erbjuder bland annat våra doktorander möjligheten att delta i:  

  • Digitala seminarier med syfte att stärka den vetenskapliga delen i forskarutbildningen och sprida kunskap till våra partners och andra intressenter.  
  • Triple F:s årliga höst- och vårkonferenser där forskningsresultat presenteras och diskuteras. 
  • Doktorandträffar och studiebesök med syfte att sprida kunskap och forskningsresultat men även att få en ökad förståelse för de utmaningar och behov samhällets aktörer står inför. 

Hur söker man doktorandprojekt?

Du som jobbar på ett universitet i Sverige kan ansöka om ett doktorandprojekt genom våra utlysningar. Just nu har vi en utlysning som är öppen och stänger den 1 oktober 2023.

Våra doktorander

Abdalla Mubder.

Abdalla Mubder

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
Jag utforskar hur olika aktörer inom sjöfartslogistik kan koordinera sin service för att förbättra...
Ayghir Aybalikh.

Ayghir Aybalikh

Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden
Doktorand – Göteborgs universitet
My current project, Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden...
Bosinuola Sherifat Razaq.

Bosinuola Sherifat Razaq

Transporteffektiv cirkulär masshantering i samverkan
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
My research is to identify, present and test solutions to achieve transport-efficient circular flows...
Ehsan Saqib.

Ehsan Saqib

Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations
Doktorand – KTH
To support the green transition of commercial heavy transport there is a need for more advanced...
Elmira Parviziomran.

Elmira Parviziomran

Transportsystemets omställning och finansiering
Doktorand – Göteborgs universitet
Elmira Parviziomran deltar i projektet Transportsystemets omställning och finansiering som syftar...
Farah Naz.

Farah Naz

Fossilfri bygglogistik
Doktorand – Linköpings universitet/VTI
Min forskning handlar om att effektivisera byggtransporter eftersom effektiviteten inom...
Javad Ghanei.

Javad Ghanei

Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem
Doktorand – IVL/Chalmers
Min forskning handlar om klimatomställning genom transporinköp. Jag fokuserar på transporköpares...
Illustration av en anonymiserad person.

Johanna Takman

Policy Instruments for Fossil Free Freight
Doktorand – VTI/Chalmers
Johanna presenterade sin licentiatavhandling 2021 och nedan kan du se mer information om det arbetet...
Johannes Karlsson.

Johannes Karlsson

Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar 
Doktorand – Chalmers
Johannes söker effektiva systemlösningar för batteri-elektriska lastbilar med stationär laddning...
John Larsson.

John Larsson

Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG)
Doktorand – Lunds universitet
Min forskning syftar till att utforska hur offentliga aktörer på både kommunal och regional nivå kan...
Jorge Gutierrez.

Jorge Gutierrez

Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem
Doktorand – Linköpings universitet/Scania
My research project is about future sustainable transport and logistics business models focusing on...
Illustration av en anonymiserad person.

Lina Trosvik

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)
Doktorand – VTI/Chalmers
Lina Trosvik är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är...
Luciana Alcantara.

Luciana Alcantara

Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?
Doktorand – Chalmers
I am doing my PhD at Chalmers University of Technology and my research is about adaptations and...
Mary Catherine Osman.

Mary Catherine Osman

Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
I min forskning kollar jag på hur biogasimplementering påverkar relationer mellan logistikaktörer...
Robert Klar.

Robert Klar

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
Robert Klar received the M.Sc. degree in transportation and geoinformation technology from the Royal...
Saana Ollila.

Saana Ollila

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
My research focuses on studying the effects of optimal pricing in the freight transport sector. With...
Sabrina Brunner.

Sabrina Brunner

EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv
Doktorand – VTI/Linköpings universitet
Projektet EVÅLUTION: Projektets mål är att skapa ny kunskap kring den framväxande elektrifieringen...

Har du frågor om doktorandprogrammet?