Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

För att långsiktig bidra till omställningen satsar Triple F på framtidens experter. Genom att utexaminera 21 doktorander är vårt mål att skapa kunskap som kan ligga till grund för forskning och utveckling under en lång period. 

Vi letar efter breda samarbeten med doktorander från olika kompetensområden för att gemensamt lösa utmaningen för att Sveriges godtransportsystem bli fossilfritt. Genom att vara en mötesplats skapar doktorandprogrammet samhörighet och engagemang, vilket leder till förståelse och respekt för olika infallsvinklar och metoder. Detta innebär också att de färdiga doktorerna har ett tvärvetenskapligt nätverk av andra forskare och partners inom Triple F som underlättar framtida forskning och utveckling. Vår standard är att doktoranderna har sin huvudsakliga anställning utanför universiteten och följer den etablerade form som idag finns för industridoktorander.

Vi erbjuder våra doktorander möjligheten att delta i: 

  • Internat inom programmet med fokus på relevanta forskningsfrågor med syfte att stärka den vetenskapliga delen i forskarutbildningen. Seniora forskare från Sveriges universitet deltar aktivt i diskussioner och med återkoppling på doktorandernas forskning.
  • Årlig konferens där resultat från doktorandprojekten presenteras. Detta kommer att vara en del av Triple Fs resultatkonferenser.

Hur söker man doktorandprojekt?

Du som jobbar på ett universitet i Sverige kan ansöka om ett doktorandprojekt under vår utlysning som öppnar under våren 22. 

Har du frågor om doktorandprogrammet?