Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Grön frodig skog med sol bakom grenarana

Sök finansiering för projekt

Nästa ordinarie utlysning i programmet öppnar under våren och stänger 1 oktober 2023. Då är det möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt, forskning- och innovationsprojekt samt förstudier.

Förutom den ordinarie utlysningen görs även utlysningar för strategiska projekt under året.

Strategiska projekt – stängd

Utlysning för strategiska projekt är stängd.
 

 

Ordinarie utlysning – öppen

Den ordinarie utlysningen är nu öppen och stänger 1 oktober 2023.

I den ordinarie utlysningen kan du ansöka om: 

- Doktorandprojekt
- Forskning-och innovationsprojekt
- Förstudier
 

 

 

Öppen utlysning

Nu är det möjligt att söka finansiering för projekt med start i januari 2024. Projekten kan utformas som förstudier, forsknings- och innovationsprojekt eller doktorandprojekt. Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan de olika projekttyperna och totalt kan upp till tio projekt få finansiering. 

Projekten ska adressera en eller flera av Triple F:s tre utmaningar: 

 • Ett mer transporteffektivt samhälle 
 • Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
 • Skifte till förnybara drivmedel 

Vi vill också att projektansökningarna ska möta utmaningarna genom att arbeta med en eller flera av våra tre inriktningar teknik, policy och logistik.

Oavsett projektidé är det av stor vikt att motivera hur resultaten leder till potential för omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. In-kind-bidrag förväntas och aktivt deltagande från industri och/eller samhällsaktörer stärker ansökan. 

Triple F strävar efter att projekten inom programmet ska komplettera varandra och tillsammans bidra till ett systemperspektiv i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. Utöver ovan beskrivning så listas nedan ett antal områden som särskilt anses komplettera programmets portfölj.

 1. Vätgasens roll i omställningen till fossilfria godstransporter
  Exempel på frågeställningar är hur fossilfri vätgas på ett effektivt sätt vara ett alternativt drivmedel för godstransporter och utnyttjas i sin kapacitet för energilagring. 
 2. Intermodala transportlösningar för optimerat utnyttjande av transportinfrastrukturen 
  Exempel på frågeställningar är hur transporteffektiviteten kan öka genom att i högre grad utveckla intermodala transportlösningar där de olika trafikslagen väg, järnväg och sjöfart och noder som länkar dessa utnyttjas. Hur kan effektiv datadelning, nya affärsmodeller och policy utvecklas för att möjliggöra effektiva intermodala transporter? Med intermodala transporter avses i detta sammanhang transporter där två eller fler trafikslag används.
 3. Omställning till ett fossilfritt godstransportsystem i kristider 
  Exempel på frågeställningar är relaterade till det nuvarande osäkra läget i världen och behovet av att säkra en trygg och tillförlitlig tillförsel av fossilfri energi / drivmedel för godstransportsektorn. Då sårbarheten ökar blir resiliens alltmer viktigt vilket förutsätter en förmåga att hantera framtida oväntade händelser. Hur kan utvecklingen av säkra och fossilfria alternativ accelerera? Hur kan teknik, logistik och policy utvecklas så att nya lösningar möter behovet? 

Sista dag att skicka in projektförslag är 1 oktober 2023.

Så här söker du projekt och bidrar till omställningen

1. Ta reda på förutsättningarna och vad för projekt du kan driva

2. Använd mallen för projektplan för att skriva en ansökan

3. Ansök via Research Web

Klart!

Illustration of branches

Partners

Våra partners driver på utvecklingen genom forskning, innovativa lösningar, kunskapsutbyte och nätverkande - vill du bli en av dem?

Har du frågor om hur ansökningsprocessen ser ut?