Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Grön frodig skog med sol bakom grenarana

Sök finansiering för projekt

Nästa ordinarie utlysning i programmet öppnar under våren och stänger 1 oktober 2023. Då är det möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt, forskning- och innovationsprojekt samt förstudier.

Förutom den ordinarie utlysningen görs även utlysningar för strategiska projekt under året. Denna är nu öppen och stänger 31/3.

Strategiska projekt – öppen

Utlysning för strategiska projekt är nu öppen och stänger 31/3.
 

 

Ordinarie utlysning – stängd

Den ordinarie utlysningen öppnar under våren och stänger 1 oktober 2023.

I den ordinarie utlysningen kan du ansöka om: 

- Doktorandprojekt
- Forskning-och innovationsprojekt
- Förstudier
 

 

 

Öppen utlysning – strategiska projekt

Det är möjligt att ansöka om finansiering för strategiska projekt. Sista ansökningsdag är 31 mars och beviljade projekt kan starta från 1 juni. En riktlinje är förstudier och projekt på upp till ca 1 år och en finansiering på 500 000 - 1 500 000 kr. In-kind-bidrag förväntas och aktivt deltagande från industrin stärker ansökan. 

Triple F fokuserar på att lösa de tre utmaningarna

  1. Ett mer transporteffektivt samhälle
  2. Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon, samt
  3. Skifte till förnybara drivmedel

genom att arbeta med de tre inriktningarna teknik, policy och logistik.

Projekten bör tydligt möta en eller flera av utmaningarna och inkludera en eller flera av inriktningarna. För strategiska projekt är följande områden prioriterade:

Fossilfria godstransporter kopplat till industrins gröna omställning
Den industriutveckling som sker med nya fabriker och satsningar, t.ex. i norra Sverige skapar ett stort transportbehov, under och efter byggnation av fabriker, samhällsfunktioner och bostäder. För att fossilfria och effektiva transporter ska vara en del av utvecklingen krävs nya lösningar. Även skogsindustrins transporter är en viktig del av omställningen.

Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel
För att ställa om till fossilfria godstransporter krävs lösningar där transport- och energibranscherna samarbetar. Hållbara produktions- och distributionslösningar för förnybar energi som el, vätgas och biobränsle är nödvändiga i omställningen.

Implementeringsprojekt för en omställning i praktiken
Forskning- och innovationsprojekt resulterar många gånger i kunskap och lärdomar för omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. För att bättre ta vara på denna kunskap i den praktiska omställningen föreslås implementationsprojekt som gör ord till handling. Exempel på områden är:

  • Fossilfri bygglogistik och implementering av kravsättning vid upphandling
  • Överflyttning till sjöfart - hinder och möjligheter för ekobonuslinjer

Oavsett projektidé är det av stor vikt att motivera hur resultaten bidrar i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. 

Så här söker du projekt och bidrar till omställningen

1. Ta reda på förutsättningarna och vad för projekt du kan driva

2. Ta kontakt med programledningen för att pitcha din projektidé 

3. Använd mallen för projektplan för att skriva en ansökan

4. Ansök via Research Web

Klart!

Illustration of branches

Partners

Våra partners bidrar med forskning, innovativa lösningar och nätverk - vill du bli en av dem?

Har du frågor om hur ansökningsprocessen ser ut?