Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Grön frodig skog med sol bakom grenarana

För att Sverige ska uppnå klimatmålen, behövs ett fossilfritt godssystem. Resan dit är utmanande och kräver forskning, kunskap, engagemang och ett stort driv. Har du idéer eller förslag som tydligt motiverar potentialen till minskning av växthusgasutsläpp - antingen på kort eller lång sikt - då ska du engagera dig i Triple F.

Vi har löpande en utlysning för strategiska förstudier där du kan engagera dig när som helst under året, och en ansökningsperiod för resterande projekttyper som stänger 1 oktober. Kontakta gärna programledningen för att diskutera idéer och projektförslag, eller för att hitta rätt aktörer i nätverket. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt!

Ansök om finansiering för projekt

Du kan ansöka till strategiska förstudier vid fyra tillfällen per år eller till forsknings- och innovationsprojekt i den årliga ordinarie utlysningen.

Strategiska förstudier - 1 oktober

Du kan ansöka om strategiska förstudier fyra gånger per år och vi uppmuntrar ansökningar som kompletterar programmets pågående projekt.  Ett första steg i ansökningsprocesen är att kontakta programledningen för att diskutera hur din idé kan passa in i Triple Fs projektportfölj.

En riktlinje är projekt på upp till ca ett år och en finansiering på ca 500 000 kr. 
 

 


 

 

Ordinarie utlysning – 1 oktober

I den ordinarie utlysningen kan du ansöka om: 

- Forskning-och innovationsprojekt
- Doktorandprojekt
 

Under år 5 av programmet, 2023, uppmuntrar vi projekt som bidrar till att lösa en eller flera av Triple Fs utmaningar.

- Ett mer transporteffektivt samhälle
- Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon
- Skifte till förnybara drivmedel

 

Så här söker du projekt och bidrar till omställningen

1. Ta reda på förutsättningarna och vad för projekt du kan driva

2. Använd mallen för projektplan för att skriva en ansökan

3. Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret

Klart!

Illustration of branches

Partners

Våra partners bidrar med forskning, innovativa lösningar och nätverk - vill du bli en av dem?

Ansökningsformulär för projekt och förstudier

Vill du ansöka om finansiering inom Triple F lämnas projektansökan in via detta formulär.

Projektledare

Projektet

Ansökningshandlingar som skall bifogas

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.
Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Har du frågor om hur ansökningsprocessen ser ut?