Hoppa till huvudinnehåll

Triple F - Fossil Free Freight

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är gränsöverskridande samarbete och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp enligt uppsatta mål.

Triple F - en långsiktig och hållbar satsning!

Vill du bidra till omställningen? Missa inte våra utlysningar!

Bli en del av vårt nätverk som driver omställningen

Lush forest
En illustration av transporteffektivitet.

Triple F öppnar utlysning – nya möjligheter för projektfinansiering

Nu har Triple F:s ordinarie utlysning öppnat på nytt. Fram till och med den 1 oktober finns nu möjligheter att söka projektfinansiering för FOI-projekt, förstudier och doktorandprojekt. I denna omgång fokuserar vi extra på temana Systemperspektiv, Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel och Intermodala transportlösningar, men även andra projektidéer som adresserar våra utmaningar och kan bidra till omställningen är välkomna.
En illustration av MAN Energy Solutions lösning för ett totalt energisystem med matning både till nät och tankning. Foto/illustration: MAN Energy Solutions.

Ny partner öppnar dörrar för gröna energisystem

MAN Energy Solutions, som bland annat erbjuder lösningar för att producera, lagra och distribuera grön vätgas, är ny partner i Triple F. Lösningar som deras är en viktig pusselbit för att accelerera arbetet för ett fossilfritt godstransportsystem och de ser nu fram emot att bidra till det arbete som utförs inom Triple F:s nätverk.
Petra Stelling, VTI och Kristina Andersson, RISE.

Kristina Andersson ny i Triple F:s programledning

Sedan i januari har Kristina Andersson, senior researcher och legal expert på RISE, tagit plats i Triple F:s programledning. Med sig för hon bland annat in nya kompetenser på policyområdet. Samtidigt lämnar Petra Stelling sin plats, för att fortsätta i en roll där hon ska utveckla det nordiska samarbetet.

Vilka är de största utmaningarna för omställningen?

Ett mer transporteffektivt samhälle

Inom denna utmaning hittar vi dels lösningar som minskar behovet av godstransporter, dels åtgärder som ska minska själva transportsträckan som gods måste transporteras.

Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon

Här ingår åtgärder som syftar till överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag, men även att använda mer energieffektiva fordon och farkoster inom ett trafikslag.

Skifte till förnybara drivmedel

Här ingår att hitta lösningar för att möjliggöra en fossilfri energiförsörjning.  Lösningarna kan handla om användandet av policyer för att underlätta ett skifte men även att titta på lösningar på hur förnybara drivmedel kan implementeras i godstransportsystemet.

Mer om Triple F och hur programmet bidrar till omställningen

Illustration of branches

Triple F - tillsammans för ett fossilfritt godstransportsystem

Triple F står för Fossil Free Freight, som anspelar på programmets syfte - att bidra till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp i Sverige.
Illustration of tree

Resultat & publikationer

Här hittar du en analys av Triple F:s bidrag till omställningen av transportsektorn och omvärldsanalyser, systemövergripande uppföljningar och andra rapporter gjorda av Triple F:s programledning.