Hoppa till huvudinnehåll

Triple F - Fossil Free Freight

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är gränsöverskridande samarbete och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp enligt uppsatta mål.

Triple F - en långsiktig och hållbar satsning!

Vill du bidra till omställningen? Missa inte våra utlysningar!

Bli en del av vårt nätverk som driver omställningen

Lush forest
Illustrationer över de områden som tre nystartade projekt ska arbeta med.

Nya projekt undersöker förutsättningar för vätgasdrivna lastbilar, miljözoner och ellastbilar inom skogsindustrin

Nu startar tre nya projekt med finansiering av Triple F. De tre kommer att utreda hur förutsättningarna ser ut för vätgasdrivna tunga lastbilstransporter, hur en elektrifiering av skogsindustrins transporter skulle kunna se ut och hur miljözoner skulle kunna användas för lastbilar.
En illustration av ett hållbart godstransportsystem.

Triple F öppnar ny utlysning

Nu har Triple F öppnat en ny utlysning, som erbjuder finansiering för att forska om eller utveckla lösningar som kan bidra till arbetet för ett transporteffektivt och fossilfritt godstransportsystem. Fokus ligger denna gång på vätgasens potential, intermodalitet och omställning i kristider.
Containrar i en hamn – vissa av dem upplysta. Foto: Timelab on Unsplash.

Nystartade projekt driver på utvecklingen för ett fossilfritt godstransportsystem

Samverkan, cirkulära modeller, elektrifiering, fossilfria returer, lokala energisystem, elektrifierad sjötransport, frivilliga klimatåtaganden och datadelning. Detta handlar de nya projekt om som nu startar upp med stöd av Triple F.

Vilka är de största utmaningarna för omställningen?

Ett mer transporteffektivt samhälle

Inom denna utmaning hittar vi dels lösningar som minskar behovet av godstransporter, dels åtgärder som ska minska själva transportsträckan som gods måste transporteras.

Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon

Här ingår åtgärder som syftar till överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag, men även att använda mer energieffektiva fordon och farkoster inom ett trafikslag.

Skifte till förnybara drivmedel

Här ingår att hitta lösningar för att möjliggöra en fossilfri energiförsörjning.  Lösningarna kan handla om användandet av policyer för att underlätta ett skifte men även att titta på lösningar på hur förnybara drivmedel kan implementeras i godstransportsystemet.

Mer om Triple F och hur programmet bidrar till omställningen

Illustration of branches

Triple F - tillsammans för ett fossilfritt godstransportsystem

Triple F står för Fossil Free Freight, som anspelar på programmets syfte - att bidra till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp i Sverige.
Illustration of tree

Publikationer

Här hittar du Triple F:s omvärldsanalyser, systemövergripande uppföljningar och andra rapporter gjorda av Triple F:s programledning.