Hoppa till huvudinnehåll
Javad Ghanei.

Javad Ghanei

Min forskning handlar om klimatomställning genom transporinköp. Jag fokuserar på transporköpares roll i klimatomställning inom godstransporter. Jag är intresserad av möjligheter och utmaningar både inom transportlöpares organisation och i relation till åkerier och kunder (godsmottagare). Interna möjligheter kan exemplifieras i lednings engagemang medan målkonflikter mellan olika enheter involverade i transportinköp kan vara en utmaning. I relation till åkerier, studerar jag hur klimatomställning kan gynnas i relationer mellan transportköpare och åkerier; vilka möjligheter transportköpare har och hur transportköpare kan bidra till åkeriernas klimatarbete. Jag studerar interna och externa förutsättningarna från ett systemperspektiv som relaterar transportköpares organisation till åkerier och kunder (godsmottagare).

 

Triple F-projekt: Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem


Poster från oktober 2023 med de senaste resultaten

 

Kontakt och publikationer hos Chalmers tekniska högskola