Hoppa till huvudinnehåll
Sabrina Brunner.

Sabrina Brunner

Projektet EVÅLUTION: Projektets mål är att skapa ny kunskap kring den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv. Kunskap om åkeriernas förutsättning i utvecklingen är viktig för att omställningen ska kunna ske på ett snabbare och mer hållbart sätt. Till syvende och sist är det åkerierna som utför transporterna och äger fordonen och de är därmed en nyckelaktör för att elektrifieringen ska kunna få fart. Projektet som helhet kommer att resultera i en beskrivning av framväxten av elektrifierade godstransporter i Sverige samt förklaringsmodeller kopplade till åkeriernas roll i omställningen.

 

Triple F-projekt: EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv


Poster från oktober 2023 med de senaste resultaten

 

Kontakt och publikationer hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut