Hoppa till huvudinnehåll
Elmira Parviziomran.

Elmira Parviziomran

Elmira Parviziomran deltar i projektet Transportsystemets omställning och finansiering som syftar till att identifiera olika kostnader för övergången av systemet och införa dem i en kostnadsmodell för att ge en bättre prognos över de potentiella kostnaderna under olika scenarier. Med detta syfte skapas en länk mellan kostnadsanalysen av hållbarhetsovergången för transportsystemet och gröna finansieringsmetoder genom att bedöma finansieringskostnaderna och rollen för gröna finansieringsmetoder som stöd för övergången till kostnadsanalysen.

Det finansiella systemet studeras för att se i vilken utsträckning det befintliga systemet kan stödja aktörernas övergång inom transportsystemet. Övergången till en cirkulär ekonomi för batterier studeras också för att se vilka hinder det finns för denna övergång och hur deras sammankopplingar hindrar företagen från en sådan övergång.

 

Triple F-projekt: Transportsystemets omställning och finansiering


Poster från oktober 2023 med de senaste resultaten

 

Kontakt och publikationer hos Göteborgs universitet