Hoppa till huvudinnehåll
Illustration av en anonymiserad person.

Lina Trosvik

Lina Trosvik är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är industridoktorand på Chalmers inom området miljöekonomi. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur styrmedel kan bidra till att minska växthusgasutsläpp från godstransportsektorn och sjöfartssektorn. I Triple F arbetar hon i projektet ”Policy Instruments for Fossil Free Freight” (PIFF), vilket har som mål att resultera i kunskap och rekommendationer kring vilka kostnadseffektiva styrmedel som kan implementeras inom den svenska godstransportsektorn för att bidra till att målet om nettonollutsläpp 2045 uppnås.

 

Triple F-projekt: Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)


Poster från oktober 2023 med de senaste resultaten

 

Kontakt och publikationer hos Chalmers tekniska högskola