Hoppa till huvudinnehåll
John Larsson.

John Larsson

Min forskning syftar till att utforska hur offentliga aktörer på både kommunal och regional nivå kan samarbeta med leverantörer av transporter för att förbättra logistiksektorn genom användning av datadelning och samverkan. Forskningen undersöker möjligheten till ökad samlastning, ruttoptimering och transporteffektivisering genom att skapa samarbete och datadelning mellan olika aktörer. Dessutom utforskar jag rollen som offentliga aktörer har i att styra och samarbeta med privata aktörer inom det så kallade öppna data-ekosystemet. Genom att analysera dessa interaktioner och dynamiker, hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för hur samarbete och datadelning kan förbättra logistiksektorn och främja en mer hållbar och effektiv transportinfrastruktur.

 

Triple F-projekt: Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG)

 

Kontakt och publikationer hos Lunds universitet