Hoppa till huvudinnehåll
Farah Naz.

Farah Naz

Min forskning handlar om att effektivisera byggtransporter eftersom effektiviteten inom byggtransporter är låg. Anläggningstransporter använder mer resurser i form av tid, bränsle, fordon, energi och ansträngning än vad som behövs, vilket resulterar i negativ påverkan på såväl produktivitet som miljö. Min forskning visar att logistikhantering kan användas för att förbättra effektiviteten i byggtransporter (CTE) eftersom logistikhantering har visat sig vara till hjälp för att minska ineffektiviteten inom transportaktiviteter. Logistikhantering minimerar trängseln på platsen samt minskar antalet transporter till och från byggarbetsplatsen, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten på platsen samt leveranseffektiviteten.

 

Triple F-projekt: Fossilfri Bygglogistik


Poster från oktober 2023 med de senaste resultaten

 

Kontakt och publikationer hos Linköpings universitet