Hoppa till huvudinnehåll

Teknik

Hur möjliggör teknisk utveckling omställningen för fossilfria godstransporter? Inom inriktningen Teknik studerars tekniken som möjliggörare för att uppnå Sveriges klimatmål.

Kunskapen som utvecklas inom Teknik ska resultera i att ny teknik används inom godstransportsystemet. Förväntade effekter är:

  • Minskat transport- och trafikarbete
  • Större användning av fossilfria drivmedel
  • Ökad energieffektivisering i godstransportsystemet

Arbetet studerar hur digitalisering kan skapa bättre planering, flexibilitet och högre utnyttjandegrad för olika trafikslag. Fokus för Teknik och projekten inom inriktningen ligger på effekten av den tekniska utvecklingen och teknikens roll i omställningen.

Det finns en stark koppling till programmets andra inriktningar Policy och LogistikTeknisk utveckling styrs av policyer och logistik innehåller flera tekniska delar. 

Initiativ inom Teknik

Godståg på räls

Snabba och smarta godståg, en länk i framtidens logistikkedja

Järnvägsbranschen kännetecknas traditionellt av begränsad teknisk utveckling och låg innovationsförmåga jämfört med den snabba tekniska utvecklingen för exempelvis lastbilar.
Illustration av projektet med en ellastbil, en laddare och en logistikaktör.

Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar

Projektet undersöker hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.
Karta som visar var laddningsstationer finns i landet

Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag

Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur.
Ikon som visar ett förstoringsglas, i förstoringsglaset visas ett täck, en elblixt och en återvinningscirkel

Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

Projektet ska bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden.
illustration av elektrifierade transporter

Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.
Ikon som visar en fossilfri godstransport, liknar en golfbil med en illustrerad stadssiluett i bakgrunden

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

För att säkerställa att system får en hållbar transportlösning ska projektet utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon.
Fossil Free Freight Challenge ikon

Fossil-Free Freight Challenge 2020

För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter initierades flera projekt inom Triple F. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem.
Hållbara biogasbaserade transportlösningar  ikon

Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

Projektet genomförde en screening efter tekniska lösningar som har förmåga att avlägsna kväve och/eller syre från metan.
DKE ikon

Utvärdering av DME som drivmedel

Projektet hade som mål att skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska utsläpp.
Goods distribution challenge ikon

Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F.

Vill du veta mer om Teknik?