Hoppa till huvudinnehåll

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt våren 2020 då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet E-EDEL utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon.

Då e-handeln av livsmedel bara anses vara i sin linda är det läge att ställa om transportsystemet till elfordon nu för att "göra rätt från början" innan marknaden växer ännu mer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter eftersom de måste säkerställa en obruten kylkedja för de temperaturkänsliga produkterna. Batterier för lätta lastbilar är tunga, men för lätta lastbilar med kylanordningar är batterierna ännu tyngre. Lager för de stora e-handelsleverantörerna byggs idag utanför de större städerna i Sverige. Det innebär att elfordonen har långt ifrån tillräcklig batterikapacitet för att kunna klara leverans från lager till kunder utan att laddas under färd. Det begränsar lastkapaciteten och innebär i sin tur att omlastningscentraler måste användas för att byta från större fordon till leveransfordon. 

Ikon som visar en fossilfri godstransport, liknar en golfbil med en illustrerad stadssiluett i bakgrunden

Alla dessa aspekter gör att för att lyckas med e-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon så krävs det ett systemperspektiv. 

Det är viktigt att samtidigt beakta tekniken (då primärt fordonens kylanordningar och batterikapacitet), infrastrukturen (i form av omlastnings- och laddningscentraler) samt logistiksystemet (t.ex. rutter, antal stopp, volymer, kundkrav osv.) Därför är projektets syfte att genom att samtidigt beakta dessa aspekter undersöka hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras. När projektet är slut är ambitionen att ha en färdig lösning som kan testas i verkliga distributionssystem.

Kontakt

Jessica Wehner
Jessica Wehner