Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av DME som drivmedel

DME-tekniken har utvecklats under lång tid och har nått en hög teknisk mognad. DME- användning i ett fordon ger stora vinster gällande CO2 avtryck, låga partikelutsläpp i kombination med förhållandevis enkel teknik. 

Innan detta projekt har de partikelmätningar som genomförts har utförts i motorlaboratorium. Detta projekt har skapat mer förståelse och kunskap kring partikelutsläpp från ett DME-fordon. Hypotesen om att partikelutsläpp förblir små även under drift i lastbil har även styrkts. 

Illustration av molekyler.

Projektet hade som mål att skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska CO2-utsläppen med upp till 95 procent.

Projektpartners
Volvo (koordinerande), RISE, Research Institutes of Sweden

FOI-projekt
2018.1.4g

Kontakt

Henrik Salsing
Henrik Salsing