Hoppa till huvudinnehåll

Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar

Ellastbilar med batterier har ofta avfärdats som olämpliga för längre avstånd, men prisreduktionen på batterier och möjlighet för snabbladdning gör dem nu lämpliga även för långväga transporter. Projektet undersöker hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.

Illustration av projektet med en ellastbil, en laddare och en logistikaktör.

Hur kan vi elektrifiera tunga lastbilar som ska köra medellånga och långa sträckor? Det här undersöker projektet som tar ett övergripande systemperspektiv på lastbilarnas batteridimension, laddarnas effekt och placering samt transportuppdragets planering.

 

Genom att utveckla analysmetoder och använda dem på olika typer av transportuppdrag så kommer projektet kunna visa vilka nischer som är lämpliga att börja elektrifiera och vad som krävs av publika laddare för att elektrifieringen skall komma igång.

Vi tror att projektet kommer hitta kostnadseffektiva systemlösningar för flera olika kategorier av långväga transporter och att de lösningarna kommer göra att åkerier lättare kommer våga växla till ellastbilar.

Systemförståelsen som byggs upp möjliggör även att bebyggelsen av laddare blir mindre riskfullt och att utbyggnadsstrategier som passar för lastbilar lättare kan tas fram. 

Projektpartners
Chalmers tekniska högskola (koordinerande), AB Volvo

Doktorandprojekt
2020.3.2.32​

Kontakt

Projektledare

Doktorand