Hoppa till huvudinnehåll

Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

Övergången till eldrift inom transportsektorn ökar antal aktörer med behov av att beskriva eldriven trafiks miljöprestanda. Projektet syftar till att bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden. Varianter inom energiförsörjning såväl som de fordonstekniska utformningarna kommer omfattas.

System för produktion, leverans och lagring av elenergi till fordonsdrift uppvisar ett stort antal varianter vilket skapar oklarheter kring hur en rättvisande miljödata skall beräknas och presenteras. Utöver problematiken med varierande kraftverkstyper kompliceras elsystemet av instrument såsom utsläppsrätter, elcertifikat och skatter tillsammans med nätansvarigas styrning och reglering av elproduktionens sammansättning.

Nya batteritekniker, motortyper och laddinfrastrukturer utgör systemkomponenter där teknikutveckling skapar behov av kontinuerlig uppdatering av miljödata. Erfarenheten från pågående tidig introduktion av elbilar och elsparkcyklar visar på flera oklarheter kring systemens miljönytta, en situation till stor del orsakad av avsaknaden av en branschgemensam kvalitetssäkrad uppsättning data applicerbar för eldrivna koncept och system.

Ikon som visar ett förstoringsglas, i förstoringsglaset visas ett täck, en elblixt och en återvinningscirkel

Det här projektet syftar till att sammanställa och upprätthålla en pedagogisk och enkelt tillgänglig metodguide, en miljödatabas och ett kalkylverktyg. Genom att erbjuda branschgemensamma data och verktyg för miljöanalys kommer projektet möjliggöra beskrivning av elektrifieringens effekter, såväl positiva som negativa.

Vederhäftig information och metodik är en nyckelfaktor för att miljöargumentation bakom elektrifieringsprocesser ska uppfattas som trovärdiga och därmed kunna understödja beslut om teknikbyte.

Resultaten som alstras i projektet kommer även fylla andra projekts behov av miljöanalys av studerade transportsystem.

Kontakt

Sebastian Bäckström
Sebastian Bäckström