Hoppa till huvudinnehåll

Fossil-Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 var en innovationstävling, vars syfte har varit att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Detta framhäver behovet av att e-handeln uppfyller köparnas krav på ökad flexibilitet vid anskaffningen av produkter. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Fossil Free Freight Challenge var en innovationstävlingen som syftade till att skapa transportlösningar som ger ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt, både vad gäller leveranser och returer.

Fossil Free Freight Challenge 2020 skulle stimulera nya tankesätt och lösningar som förbättrar konsumenternas möjlighet att e-handla med miljösmarta transporter. Således var ambitionen att, i enlighet med idén om en innovationstävling fokuserad på hållbarhet, på ett roligt och kunskapsbyggande sätt mobilisera aktörer som tillsammans kan arbeta vidare för att bidra till ökad transporteffektivitet och/eller minskade returleveranser. Genom att identifiera, utvärdera, belöna och uppmärksamma idéer med potential att reducera CO2-utsläppen kopplade till e-handeln, kan marknadsintroduktion av idéer som bidrar till reducerad klimatpåverkan främjas. Detta medför att Fossil Free Freight Challenge 2020 bidrar genom att på sikt adressera den problematik som följer de ökade utsläppen från godstransporter på grund av e-handeln med dess leveranser och returer.

Tävlingen, som gick av stapeln mellan januari och maj 2020, genomfördes i nära samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden och CLOSER, med stöttning från ett konsortium där Postnord, H&M, DHL, Houdini Sportswear, Steerlink, Göteborgs stad, Stockholms stad och Region Jönköpings län ingick.

Fossil Free Freight Challenge ikon

De lag som anmälde bidrag till denna innovationstävling hade möjlighet att skapa en lösning kring var dessa två områden: 

  • Hur nya lösningar kan utformas för att stimulera användningen av hållbara leveransmetoder.
  • Hur man proaktivt effektiviserar returleveranserna för att bli mer hållbara.

Hur har Fossil Free Freight Challange 2020 bidragit till omställningen? 

Utöver att fungera som språngbräda för idéer med potential att bidra till en omställning till fossilfrihet, har Fossil Free Freight Challenge 2020 bidragit till att på sikt reducera CO2 utsläppen i godstransportsystemet genom att fungera som en arena för diskussion och dialog runt utmaningar kopplade till en ökad e-handel. En innovationstävling involverar olika intressenter utöver deltagare så som organisatörerna själva, potentiella förmånstagare och leverantörer av resurser av olika slag (Hjalmarsson et al. 2015). Detta utnyttjades i tävlingen för att samskapa ny kunskap eftersom det, för att uppnå målet att minska CO2 utsläppen med 70% från 2010 till 2030, krävs innovativa transportlösningar som utnyttjar den samlade kunskapen i systemet. Detta kräver ett samarbete mellan flertalet aktörer, där en förståelse för andra aktörers verksamhet och mål är av yttersta vikt. Tävlingen uppmärksammades också av deltagarna för att just möjliggöra en dialog och insikter om andra aktörers behov i systemet.

På så sätt har Fossil Free Freight Challenge 2020 fungerat som en arena för att bidra och sprida ny kunskap om hur CO2 kan minskas inom e-handeln, där drygt 90 % av deltagarna angav att tävlingen bidragit till sådan kunskap.2 Genom en ökad förståelse för de utmaningar som godstransportsystemet står inför med en ökad e-handel, både vad gäller leveranser och returer, kan nya idéer på sikt komma att genereras. Detta är av väsentlig betydelse på längre sikt, särskilt i en situation där e-handeln står för en allt större del av den totala handelns omsättning. 

 

Nyttoskapande och detaljerade resultat

Nyttorna som Fossil Free Freight Challange bidrog med var många i avseende att hitta lösningar som har potential att bidra till minskat utsläpp av CO2. Här kan du läsa resultaten i detalj. 

Många bra tävlande, en vinnare!

Vinnare av tävlingen var Binärkartongen, som genom en flexibel och anpassningsbar design, gör att emballaget kan optimeras till innehållets storlek. Detta reducerar inte enbart volymen på kartongen som ska fraktas, utan medför också kraftfull reducering av kartongmaterial som går till spillo, såväl hos e-handlaren som hos kunden. Utsläpp av CO2 kan således minimeras givet de varor som skickas. 

Binärkartongen - ett koncept som kan utvecklas

Binärkartongen minskar mängden förpackningsmaterial som används vid leveranser. Nu initierar Chalmers och PostNord liknande projekt för att optimera e-handelsförpackningar.

Projektpartners
RISE, Research Institutes of Sweden (koordinerande), Lindholmen Science Park, DHL, PostNord, Stockholms Stad, Göteborgs stad, Houdini Sportswear, Fristads, TEKO Logistik och H&M.​

Innovationstävling
2019.2.2.20​

Kontakt