Hoppa till huvudinnehåll

Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F.

Goods distribution challenge ikon

Syftet med förstudieprojektet har varit att:

  • Ta fram en modell för en katalysator som under hela Triple F kan generera och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom Triple F
  • Tagit fram en tävlingsdesign som adresserar ett avgränsat antal behov i omställningen till ett fossiloberoende transportsystem
  • Vidgat förstudiens konsortium med partners, så att tävlingsdesignen framgångsrikt kan genomföras
  • Identifierat innovatörer som ska engageras i tävlingen
  • Utformat en ansökan för att finansiera det fortsatta arbetet

Projektpartners
RISE, Research Institutes of Sweden (koordinerande), CLOSER vid Lindholmen Science Park, DB Schenker, DHL, Göteborgs stad, Stockholms stad och PostNord​.

Förstudie
2018.1.4j

Kontakt

Patrik Andersson