Hoppa till huvudinnehåll

Nya projekt kompletterar kunskapsbyggandet för fossilfria transporter

onsdag, april 24, 2024

Triple F har nyligen beviljat finansiering för åtta nya projekt. De kommer bland annat att utforska beräkningsmodeller för en storskalig elektrifiering, intressekonflikter i omställningen, fossilfria leveranser i glesbygd och effektiv intermodalitet för skogsnäringen. 

Illustrationer av de nya projekt som fått finansiering av Triple F.

De senaste projekten som beviljats finansiering av Triple F kommer att bidra med nya kunskaper inom olika områden som är viktiga för godstransportsystemets omställning. Triple F:s projektfinansering syftar till att finansiera och belysa områden där det i dagsläget saknas forskning och framsteg. Denna gång kommer de nya projekten att djupdyka i frågor som rör resiliens, intermodalitet och nya trafikslag. Totalt är det tre doktorandprojekt, tre FOI-projekt och två förstudier som drar igång.

–Genom dessa projekt så breddar vi vår portfölj och det viktiga kunskapsbyggandet för att kunna driva på fossilfria transportlösningar för flera olika delar av godstransportsystemet. Det kommer bli intressant att följa deras framsteg och i slutändan diskutera deras resultat så att de på konkreta vis kan underlätta omställningen, säger Sofia Löfstrand, programföreståndare för Triple F.

De senaste tillskotten till Triple F:s projektportfölj är: 

Beräkningsmodeller och simulering av storskalig elektrifiering av godstransporter 
Doktorandprojektet har som syfte att främja storskalig omställning till fossilfria godstransporter genom att undersöka hur optimering av rutter och laddning påverkas av strategiska beslut kopplade till flottor av elektriska tunga fordon. 
Läs mer här

Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem – intressekonflikter och synergier 
Detta doktorandprojekt har som mål att identifiera och utveckla strategier för att lösa intressekonflikter – och skapa synergier – mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet. Särskilt fokus kommer att ges till elektrifiering och digitalisering. 
Läs mer här 

High Capacity Intermodal Transport (HCIT) – effektiv och konkurrenskraftig intermodalitet för skogsnäringen 
Denna förstudie synar Trafikverkets två förslag för att stimulera intermodala lösningar som skulle kunna optimera hela transportkedjan. Genom att fördjupa kunskaperna om syftar projektet till att ta fram ett underlag för en kommande systemdemonstrator. 
Läs mer här 

Fuel identification – Verifierad bränsleanvändning inom tunga vägtransporter 
Denna förstudie syftar till att lägga grunden till en standardiserad lösning för spårbar tankning av förnybara drivmedel i fordon, med fokus på tunga lastbilar. 
Läs mer här 

Mot Fossilfria godstransporter genom samverkansbaserad prestationsstyrning 
Projektet syftar till att långsiktigt stödja transportköpare och transportleverantörer i omställningen till ett fossilfritt transportsystem med fokus på prestationsstyrning i aktörssamarbete. Bland annat så kommer projektparterna att arbeta för att förtydliga och öka förståelsen för de komplexa sambanden mellan prestationsstyrning, omställning till ett fossilfritt transportsystem och styrningens utformning genom att ta fram konceptmodeller, manualer och verktyg för prestationsstyrning. 
Läs mer här 

Fossilfri leverans av gods i glesbygd 
Transporter i glesbygd står inför stora utmaningar för att bli hållbara. Drönare, som kan vara ett effektivt transportslag då de kan ta fågelvägen, kan vara en lösning för att tackla utmaningarna. Därför ska detta projekt utveckla och testa två olika drönarbaserade transporttjänster, som levererar på sträckor över distanser på mellan 10 km och 150 km enkel väg. 
Läs mer här  

Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL huvudstudie 
Projektet bygger vidare på en förstudie som utforskade självlärande algoritmer med djupa neurala nätverk (DRL) för operativ lokstyrning. I denna huvudstudie görs en mer omfattande utforskning där projekt deltagarna bland annat utforskar hur AI-baserat beslutstöd kan påverka kostnadsminskning och ökad pålitlighet genom effektivare resurshantering och bättre anpassningsförmåga till störningar. 
Läs mer här 

System Integrated modelling for Zero Emission forestry transport – SIZE 
Detta doktorandprojekt tar fram en simuleringsmiljö som ska kunna användas för möjliggöra så välgrundade beslut som möjligt kopplade till elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter. Simuleringarna kommer bland annat att kunna ge vägledning gällande lämplig batteristorlek för olika uppdrag och planering av laddinfrastruktur. 
Läs mer här 

Se hela Triple F:s projektportfölj här och en analys av portföljen här.

Missa inte vår nya utlysning som är öppen till och med 1 oktober, som du kan läsa om här!