Hoppa till huvudinnehåll

Fossilfri leverans av gods i glesbygd

Transporter i glesbygd står inför stora utmaningar för att bli hållbara. Drönare, som kan vara ett effektivt transportslag då de kan ta fågelvägen, kan vara en lösning för att tackla utmaningarna. Därför ska detta projekt utveckla och testa två olika drönarbaserade transporttjänster, som levererar på sträckor över distanser på mellan 10 km och 150 km enkel väg.

Logistiksektorn står för en betydande andel av utsläppen av växthusgaser i Europa och i Sverige kommer en stor del från transportarbete i glesbygden. Samtidigt går omställningen till elektriska transporter långsamt i dessa områden. 

I detta projekt fokuserar vi på leveranser av lätt gods, till exempel paket, i just glesbygden. Där är hushåll och företag  spridda över stora ytor och paketen levereras eller hämtas ofta ett och ett. Flerbostadshus är relativt sett ovanliga till förmån för villor. Leverans eller hämtning sker ofta med nästan tomma fordon till stor kostnad för miljö, ekonomi och tillgänglighet. Dessa leveranser skulle istället med fördel kunna ske med elektriska drönare, som kan bli effektiva i och med att de går fågelvägen istället för på ett glest vägnät.

En illustration av en drönare som flyger med ett paket, över en väg i glesbygd där en buss åker.

Projektet ska utveckla och testa två drönarbaserade transporttjänster, som levererar på sträckor över distanser på mellan 10 km och 150 km enkel väg, tänkta att integreras i Bussgods utbud.

  • Den ena tjänsten är last mile-leverans av paket från Bussgods bussterminaler till villor. Här kan betydande utsläpp av växthusgaser undvikas. Testmiljö för tjänsten är bussterminalen i Dorotea.
  • Den andra transporttjänsten är en premiumtjänst tänkt till företag som har tidskritiska leveranser, till exempel delar av vårdens transporter eller reservdelar till en massafabrik.

Projektet har tre huvudsyften:

  • Att utforma två fossilfria transporttjänster som på sikt kan ta över en del av dagens fossilbaserade transporter.
  • Att på sikt göra transporter av lätt gods i glesbygden billigare för ekonomisk och social hållbarhet och för att stödja ökad tillväxt och livskvalitet.
  • Att göra transporter tillgängligare och inkludera fler som idag inte har tillgång dessa.

Projektet kommer bland annat att fokusera på tjänsteutveckling, utformning av autonom laddning-lastning-lossning, anpassning av infrastruktur och cybersäkerhet.

Kontakt

Illustration av en anonymiserad person.
Pernilla Schuber