Hoppa till huvudinnehåll

Triple F:s Vårkonferens 2024

-
Stockholm

Den 24 april är det dags för Triple F:s vårkonferens och denna gång fokuserar vi på resiliens i en intermodal transportsektor, järnvägens utveckling nationellt och på europeisk nivå och totalförsvarets behov av en fungerande transporttjänst. Dessutom så kommer vi att få se nya projektresultat från våra doktorander. Välkomna!

Arrangeras av: 
Triple F
Triple F:s programföreståndare Sofia Löfstrand under Triple F:s höstkonferens 2023.

Agendan kommer att uppdateras närmre inpå konferensen.

Agenda 9.30-16.00

Kaffe, te och fralla

10.00 Introduktion och projektresultat

Välkommen
Sofia Löfstrand, programföreståndare Triple F

Resultatpresentationer från våra doktorandprojekt

The project results will be presented in English.

Transportsystemets omställning och finansiering (TOF)
Elmira Parviziomran – presentation av disputation

Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv
Mary Catherine Osman – presentation av licentiat 
Maria Huge-Brodin

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK
Robert Klar – presentation av licentiat

Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem
Jorge Gutierrez – presentation av licentiat

Lunch

Fokus järnväg, intermodalitet och teknikutveckling

Omregleringen av svensk och europeisk järnvägssektor – dåtid, nutid och framtid 
Gunnar Alexandersson, senior forskare Handelshögskolan Stockholm, senior rådgivare reglering och internationella frågor SJ

Europe's Rail
Anna Björkman, Rail Sweden

Elektrifierade Lastbilar och Intermodalitet
David Fridner, CLOSER

Panelsamtal: Hur realiserar vi ny teknik och logistik?

Paus

Resiliens i transportsystemet och järnvägens roll

Totalförsvarets behov av en fungerande transporttjänst i kris och krig 
Per-Ove Norell, Överstelöjtnant, Försvarsmaktens främste företrädare transporttjänst, Samverkansofficer Trafikverket

Kommentar och diskussion: Vilka steg behöver tas för att järnvägen ska bidra till ett tillförlitligt och resilient transportsystem? 
Nils Paul, ansvarig infrastruktur Svenskt näringsliv 
Gunnar Alexandersson 
Per-Ove Norell

15.50 Avslut