Hoppa till huvudinnehåll

Triple F:s Vårkonferens 2024

-
Stockholm

Den 24 april är det dags för Triple F:s vårkonferens och denna gång fokuserar vi på resiliens i en intermodal transportsektor, järnvägens utveckling nationellt och på europeisk nivå och totalförsvarets behov av en fungerande transporttjänst. Dessutom så kommer vi att få se nya projektresultat från våra doktorander. Välkomna!

Arrangeras av: 
Triple F
Triple F:s programföreståndare Sofia Löfstrand under Triple F:s höstkonferens 2023.

Agendan kan komma att uppdateras.

Agenda 9.30-16.00

Kaffe, te och fralla

10.00 Introduktion och projektresultat

Välkommen 
Sofia Löfstrand, programföreståndare Triple F

Resultatpresentationer från våra doktorandprojekt

The project results will be presented in English.

Lunch

Fokus järnväg, intermodalitet och teknikutveckling

Hur ser utvecklingen inom järnvägssektorn ut? Vilka intermodala lösningar kan bidra till ökad hållbarhet, hur kan vi effektivisera systemet och vad krävs för att få ut innovationer i verkligheten?

 • Omregleringen av svensk och europeisk järnvägssektor – dåtid, nutid och framtid 
  Gunnar Alexandersson, senior forskare Handelshögskolan Stockholm, senior rådgivare reglering och internationella frågor SJ
 • Vilken forskning och utveckling sker inom Europe's Rail och hur kan nya lösningar implementeras på marknaden?
  Anna Åkerman, projektledare Rail Sweden
 • Insikter från det Triple F-finansierade projektet Elektrifierade Lastbilar och Intermodalitet 
  David Fridner, projektledare CLOSER
 • Kommentar och samtal: Hur realiserar vi ny teknik och logistik?
  Stephan Ray, Chef Kommunikation & Public Affairs Green Cargo
  Gunnar Alexandersson
  Anna Åkerman
  David Fridner

Paus

Resiliens i transportsystemet och järnvägens roll

Hur anpassar vi transportsystemet i allmänhet och järnvägssystemet i synnerhet för kristider? Och hur kan ökad resiliens bidra till ett mer transporteffektivt och hållbart samhälle?

 • Totalförsvarets behov av en fungerande transporttjänst i kris och krig 
  Per-Ove Norell, Överstelöjtnant, Försvarsmaktens främste företrädare transporttjänst, Samverkansofficer Trafikverket
 • Kommentar och diskussion: Vilka steg behöver tas för att järnvägen ska bidra till ett tillförlitligt och resilient transportsystem? 
  Nils Paul, ansvarig infrastruktur Svenskt näringsliv
  Pär Malmberg, Särskild utredare, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap; doktorand, Handelshögskolan i Stockholm överstelöjtnant (reserv), Högkvarteret
  Per-Ove Norell

15.50 Avslut