Hoppa till huvudinnehåll

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor. Två elektriska lastbilar in i ett High Capacity Transport-baserat regionalt och kommersiellt logistikflöde för drift och utvärdering ur ett affärs- och systemperspektiv.

Projektets syfte är att bygga kunskapen som behövs för en snabb uppskalning av intermodala transporter med elektriska HCT-fordon i ett regionalt flöde. För att möjliggöra det måste de kritiska kunskapsområdena affärsmodeller och systemdesign utvecklas och koordineras. I projektet kan erfarenheter från två fordon i verklig drift tillsammans med medskapande mellan projektets aktörer snabbt ta fram ett system som är finansiellt dugligt och fungerade för att lösa transportbehov, samt även vara en inspiration för andra intermodala system.

Initiala beräkningar visar att det är en mycket lämpligt att börja med de största ellastbilar inom denna nisch då miljönyttan per lastbil kan bli mycket stor medan kostnaden för elektrifiering är låg eftersom endast medelstora batterier behövs. 

HCT-lastbil

Projektmålen är:

  • En testädd i tre år där två tunga ellastbilar sätts in i kommersiell drift som samlar in data i realtid för att möjliggöra optimering av bilen och logistikflödet. Detta skapar förutsättningar för att förbereda inför det växande storskaliga elektrifierade regionala HCT-systemet i anslutning till intermodala transporter.
  • Beskriva strategier för att ladda och schemalägga ellastbilens användning som ska visa hur ett storskaligt system bör byggas och drivas för att uppfylla de många olika motstridiga kraven som ställs i verklig drift på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Beräkna och summera dagens påfrestning på miljön kopplat till CO2-utsläpp från åkeriets lastbilsflotta samt  visa utsläppsbesparingar vid introduktion av ellastbilar till flottan i olika nivåer.

Projektmålen är:

En testädd i tre år där två tunga ellastbilar sätts in i kommersiell drift som samlar in data i realtid för att möjliggöra optimering av bilen och logistikflödet. Detta skapar förutsättningar för att förbereda inför det växande storskaliga elektrifierade regionala HCT-systemet i anslutning till intermodala transporter.

Beskriva strategier för att ladda och schemalägga ellastbilens användning som ska visa hur ett storskaligt system bör byggas och drivas för att uppfylla de många olika motstridiga kraven som ställs i verklig drift på ett kostnadseffektivt sätt.

Beräkna och summera dagens påfrestning på miljön kopplat till CO2-utsläpp från åkeriets lastbilsflotta samt  visa utsläppsbesparingar vid introduktion av ellastbilar till flottan i olika nivåer.

Nyttan med intermodala lösningar begränsas från användningen av dieseldrivna lastbilar inom anslutande transporter, med växthusgasutsläpp som följd. HCT på väg, kopplat till intermodala transporter, är ett sätt att öka transporteffektiviteten i transportkedjan och minska utsläppen dock utan att eliminera dessa. Om hypotesen om att detta transportsegment är passande för implementeringen av ellastbilar valideras, kan framgången snabbt kopieras och skalas utifrån lokala förutsättningar i andra intermodala system i landet, med en besparing av koldioxidutsläpp på upp till 50 000 ton CO2/år utöver den bibehållna transporteffektiviteten.

Projektgruppen kommer att beskriva och utveckla affärsmodellen, kontinuerligt anpassa de olika delsystemen såsom laddning, fordonen och transportuppdraget samt dokumentera förändringar i relationer mellan aktörer för att förstå vilka effekter förändringarna skapar i transportsystemet. En viktig del av projektet är i nära samverkan utveckla systemet tekniskt och affärsmässigt. Det gör att projektet kan hitta eventuella fall där affärslogiken bör anpassas efter den nya tekniken och vice versa, när det är bättre att systemet skall anpassas för att stödja effektiva affärsmodeller. 

Projektpartners
CLOSER vid Lindholmen Science Park (koordinerande),Chalmers Tekniska HögskolaHandelshögskolan Göteborgs Universitet, Jula och Scania.

FOI-projekt
2021.4.2.3

Kontakt