Hoppa till huvudinnehåll

Triple F-presentationer under Transportforum

-
Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Under Transportforum den 17-18 januari så kommer Triple F att ha en egen session då vi dels delar med oss av en analys av lärdomarna från omkring 30 avslutade projekt, projektresultat från två olika projekt och en paneldiskussion om hur fossilfria drivmedel kan implementeras för vägtransporter. Läs om alla våra presentationer här!

Arrangeras av: 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
En illustration av innovation samt text som säger Transportforum och VTI.

Fossilfria godstransporter – resultat från Triple F-finansierade satsningar

När och var: 18 januari 10.00-11.30 - Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet), Session 6:6

Moderator: Sofia Löfstrand, Triple F, Lindholmen Science Park

Under två andra sessioner presenterar tre doktorander kopplade till Triple F forskning:

Beskrivning av elektrifieringens framväxt med hjälp av befintliga datakällor

När och var: 17 januari kl 16:24, Session 7:2 Hur kan elektrifiering bidra till ett hållbart godstransportsystem? – Tellus (Scandic Frimurarehotellet)
Sabrina Brunner

Optimal modal split in freight transportation

När och var: 18 januari kl 10.10, Session 7:3 Hur kan samtliga trafikslag utnyttjas i sina styrkeområden?
Saana Ollila

Just-in-Time Arrival in Port Calls: Potential and Implementation

När och var: 18 januari kl 10.50, Session 7:3 Hur kan samtliga trafikslag utnyttjas i sina styrkeområden?
Abd Alla Ali Mubder Mubder

Utöver Triple F:s bidrag så kommer flera andra presentationer att hållas av representanter från projekt som drivs av Lindholmen Science Park, som kan vara av intresse för Triple F:s nätverk. Bland dem märks följande bidrag:

17 januari

E-Charge – elektrifierar långväga, tunga lastbilstransporter med megawattladdning

Var och när: 13.45 Session 6:2 ”Laddinfrastruktur för lastbilar” – Pelarsalen, Scandic Frimurarehotellet
E-Charge kommer under 2024 att demonstrera hur långväga, tunga lastbilstransporter kan elektrifieras. Projektet, som har ett systemperspektiv, kommer att använda sig av megawattladdning, vilket kan möjliggöra tillräcklig laddeffekt för att efter 45 minuters laddning köra upp till fyra och en halv timma med ett tungt ekipage.
Nikita Zaiko, Lindholmen Science Park

Efter presentationen av E-Charge följer två presentationer med forskning från projektet:

Multi-agentbaserad simulering och utvärdering av stationärt snabbladdningsbehov för en helelektrisk tung lastbilsflotta

Var och när: 14.00 Session 6:2 ”Laddinfrastruktur för lastbilar” – Pelarsalen, Scandic Frimurarehotellet
I denna nya studie presenteras en metod som lokaliserar Sveriges laddningsinfrastruktursbehov för en helelektrisk långdistans-lastbilsflotta samt placerar ut nödvändiga laddningsstationer och utvärderar deras nyttjande. Med potentialen att ge nödvändigt underlag för en uppskalning av laddinfrastruktur för batterielektriska lastbilar.
Mattias Ingelström, Lunds universitet

Hur påverkar snabbladdningsstationers täthet elektrifiering av tunga lastbilar i Sverige?

Var och när: 14.15 Session 6:2 ”Laddinfrastruktur för lastbilar” – Pelarsalen, Scandic Frimurarehotellet
Denna studie synar de distansintervall som av EU är satta för hur tätt laddare för lastbilar ska sitta längs TEN-T:s stomnät och övergripande vägnät och utvärderar dessa ur ett svenskt perspektiv för att försöka förutse om en elektrifiering av dagens väggodsflöde matchar den planerade infrastrukturen.
Mattias Ingelström, Lunds universitet

 

Batteriforskning; nuläge, trender och internationella samarbeten

Var och när: 16.06 Session 6:3 Elektrifieringen i livscykelperspektiv – Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)
Resultat från ett internationellt samarbete inom det bilaterala innovationsprogrammet Future Mobility, med fokus på forskning och utveckling av batteriteknik.
Hans Pohl, Future Mobility

18 januari

Effektivisering och ökad säkerhet för godstransporter på järnväg möjliggörs genom digitala automatkoppel

Var och när: 10.30 Session 7:3 Hur kan samtliga trafikslag utnyttjas i sina styrkeområden? – Kulturen (Konsert & Kongress)
Inom Rail Sweden pågår europeiska tester av det digitala automakopplet (DAC). Här kan du få höra om resultaten från de pågående testerna och hur implementeringen av DAC bidrar till att säkerställa en effektiv, säker och en konkurrenskraftig järnväg.
Anna Björkman, Rail Sweden

 

Hur kan BEV och Off Peak bidra till effektiva transporter i städer? 

Var och när: 13.24 Session 7:4 Teknik och Logistikinnovationer som bidrar till utveckling av ett hållbart godstransportsystem – Kulturen (Konsert & Kongress)
Att transportera gods off peak, då det inte är någon trängsel i städerna, har visat sig vara effektivt för att minska trängsel och öka transporteffektiviteten. Detta har utforskats inom Hållbara och Integrerade urbana Transport System (HITS) och här kommer de att presentera vilka åtgärder som banat väg för positiva projektresultat och vad som behövs för att växla upp tillämpningen. 
Elisabeth Hörnfeldt, Scania

 

Omvärldsbevakning av vätgas för tunga fordon med fokus på underhåll

Var och när: 13:42 Session 6:7 Vätgas och andra drivmedel – Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)
Summering av lärdomar om underhållsbehov för vätgasfordon samt analyser av några aktuella frågeställningar om vätgas för kommersiella fordon. 
Magnus Karlström, Lindholmen Science Park