Hoppa till huvudinnehåll

Triple F öppnar utlysning – nya möjligheter för projektfinansiering

fredag, april 19, 2024

Nu har Triple F:s ordinarie utlysning öppnat på nytt. Fram till och med den 1 oktober finns nu möjligheter att söka projektfinansiering för FOI-projekt, förstudier och doktorandprojekt. I denna omgång fokuserar vi extra på temana Systemperspektiv, Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel och Intermodala transportlösningar, men även andra projektidéer som adresserar våra utmaningar och kan bidra till omställningen är välkomna.

En illustration av transporteffektivitet.

– I årets utlysning har vi valt att lyfta tre områden där vi efter en analys kunnat konstatera att vi skulle behöva se fler satsningar för att stärka och komplettera vår projektportfölj. En balanserad och fokuserad projektportfölj kan ge viktiga bidrag till omställningen inom godstransportsektorn. Men vi är även öppna för andra projektförslag som adresserar programmets tre utmaningar som vi arbetar för att lösa, eftersom vi vet att aktörer som söker finansiering hos oss har många bra idéer som är värda att syna, säger Triple F:s programföreståndare Sofia Löfstrand om den nyöppnade utlysningen.

Alla ansökningar ska adressera en eller flera av utmaningarna genom att arbeta inom de tre inriktningarna teknik, policy och logistik. De tre områden som Triple F valt att prioritera i denna utlysning är:

Systemperspektiv

Inom detta område önskas ansökningar som inkluderar de tre inriktningarna teknik, logistik och policy. Genom att fokusera på samverkan mellan teknik, logistik och policy kan vi identifiera och hantera flaskhalsar i omställningen till fossilfria transporter. Denna integration är nödvändig för att hantera de komplexa utmaningar som finns på lokala, regionala, nationella och internationella nivåer. Det är därför viktigt att främja en helhetssyn på utveckling av system, där interaktionen mellan olika delar i systemet identifieras och utnyttjas för att skapa robusta lösningar på dagens transportutmaningar. 

Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel

För att ställa om till fossilfria godstransporter krävs lösningar där transport- och energibranschen samarbetar. Hållbara produktions- och distributionslösningar för förnybar energi som el, vätgas och biobränsle är nödvändiga i omställningen. I utlysningen prioriteras projekt där samarbete för att utveckla nya lösningar genomförs.

Intermodala transportlösningar

Exempel på frågeställningar är hur transporteffektiviteten kan öka genom att i högre grad utveckla intermodala transportlösningar där de olika trafikslagen väg, järnväg och sjöfart och noder som länkar dessa utnyttjas. Hur kan effektiv datadelning, nya affärsmodeller och policy utvecklas för att möjliggöra effektiva intermodala transporter? Med intermodala transporter avses i detta sammanhang transporter där två eller fler trafikslag används.

– Vi hoppas få se ett stort antal ansökningar och programledningen stöttar gärna i ansökningsprocessen, så tveka inte att kontakta oss med förslag eller frågor!

Utlysningen är öppen till och med 1 oktober 2024.