Hoppa till huvudinnehåll

Ny partner öppnar dörrar för gröna energisystem

måndag, mars 11, 2024

MAN Energy Solutions, som bland annat erbjuder lösningar för att producera, lagra och distribuera grön vätgas, är ny partner i Triple F. Lösningar som deras är en viktig pusselbit för att accelerera arbetet för ett fossilfritt godstransportsystem och de ser nu fram emot att bidra till det arbete som utförs inom Triple F:s nätverk. 

En illustration av MAN Energy Solutions lösning för ett totalt energisystem med matning både till nät och tankning. Foto/illustration: MAN Energy Solutions.

MAN Energy Solutions Sverige är en av fyra nya partners i Triple F. De är ett globalt bolag med en bred portfölj och som varit aktivt i Sverige i över 100 år. Inom sin företagsgren MAN Cryo utvecklar de lösningar som kan vara av särskilt intresse för delar av Triple F:s nätverk och andra parter som arbetar för utvecklandet av en fossilfri godstransportsektor.

– Vi jobbar mycket med både natur- och biogas men tittar självklart även på grön vätgas, där vi redan nu jobbar på bred front, säger Kristoffer Lorentsson, Sales Marketing Manager MAN Energy Solutions Sweden.

Kristoffer, som har en bakgrund starkt knuten till kryogena tekniker och flytande gaser, ser att det är ett naturligt steg för MAN Energy Solutions att bli partner i Triple F. Genom sina lösningar kan de bistå i de flesta nödvändiga steg, som lagring, kompression och distribution, för att både framställa och använda fossilfria gaser för transportsektorn, på land och till sjöss.

– Ett exempel finns inom den marina sektorn där vi utvecklat, designat och byggt en cirka 100 kubikmeter stor vätgastank, med alla certifikat och tillstånd, för att installera på ett fartyg. I den håller vi flytande vätgas på -255 grader och ansvarar för förångningsprocessen som gör att vi kan få fram vätgasen till bränslecellen och en helt fossilfri drift, säger Kristoffer och nämner den potential denna teknik har för fossilfria marina projekt.

Företaget, som historiskt har levererat delar till eller kompletta lösningar för tankstationer för gasfordon, fokuserar även på elektrolysutrustning – som gör det möjligt att genom en grön elkälla tillsammans med en vattenkälla producera grön vätgas. I bilden här kan ni se hur en av deras helhetslösningar för lagring, produktion och distribution av gas kan se ut.

Utvecklingen av fossilfria alternativ inom energisektorn pågår för fullt och lösningar som de MAN Energy Solutions arbetar med kan spela en viktig roll för omställningen och att hjälpa svenska aktörer att ligga i framkant i den. Men fossilfria gasers potential är även viktig för resiliensen i transportsystemet då de kan komplettera exempelvis en ren elektrifiering.

– Det är inte säkert att vätgas kommer att vara en homogen lösning för alla sektorer och transporter. Man pratar mycket om metanol och ammoniak men för att producera de bränslena som energibärare så behöver de grön vätgas för att faktiskt vara hållbara. Och det är här vår teknik kommer in i bilden. 

Varför blir ni partner i Triple F?

– Vi ser så klart möjligheter med att komma ut med vår teknologi och nätverka. Vi sitter på mycket kompetens, lösningar och innovation och tror på alla typer av nätverkande för att hitta samarbetspartners och projekt, bland annat inom Power-2-X.

Varmt välkomna till partnerskapet, MAN Energy Solutions!

Är du intresserad av MAN Energy Solution? Hör av dig till Kristoffer Lorentsson:
kristoffer.lorentsson@man-es.com eller +46 760 50 14 42

Utöver MAN Energy Solutions så ansluter även 

Varmt välkomna!