Hoppa till huvudinnehåll

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Genom Triple Fs innovationstävling vill vi stimulera de bästa innovationerna för att nå ett fossilfritt godstransportsystem. 

Vi söker tävlingslag som har idéer om hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Vi erbjuder fem nominerade bidrag: 100 000 kr för sina insatser i tävlingen, professionell coaching och ett inflytelserikt nätverk. Ta chansen och skicka in ert bidrag redan idag!

Innovationstävlingen är öppen att ta emot tävlingsbidrag mellan november 2022 till och med februari 2023. Tävlingsbidragen skall adressera det övergripande fokuset Ett Transporteffektivt Samhälle och något eller flera av dessa tre utmaningar:

  • Cirkulära angreppssätt i godstransportsektorn. Fokuserar på hur godstransporterna kan ställas om och kopplas till ett cirkulärt upplägg genom exempelvis sammankoppling av olika transportbehov/system. Detta för att minimera antalet transporter, kraftigt minska utsläppen och öka fyllnadsgraden. Temat fokuserar inte primärt på transporter kopplat till cirkulära materialflöden även om dessa kan ingå i ett större systemperspektiv.  
  • Affärslösningar för ökad fyllnadsgrad. Den här utmaningen fokuserar på utveckling och applicering av nya affärsmodeller och koncept som leder till ökad fyllnadsgrad i olika delar av godstransportsystemet. 
  • Ökade incitament för delning av data för snabbare digitalisering i godstransportsektorn. Syftet är att fokusera på lösningar som möjliggör minskade utsläpp av koldioxid genom delning av data. Digitaliseringen är inget självändamål utan främjandet av utsläppsminskningar är det som ska vara i fokus. 

Vad händer just nu inom tävlingen?

Tävlingen riktar sig till er som kommer från privata företag / industri och offentliga organisationer. Kravet är att organisationen har F-skattsedel.

Fossil-Free Freight Challenge 2023 kommer pågå under ett år. Vinnare koras på TripleFs höstkonferens 2023. Fem tävlingslag kommer att bli utvalda att delta. De fem uttagna lagen meddelas i mars 2023 och sedan pågår konceptutveckling fram till september 2023. Under oktober var det möjligt att påverka vilka utmaningar innovationstävlingen skulle fokusera på. Efter förslag från allmänheten, en workshop i samband med Triple Fs höstkonferens och diskussioner med Triple Fs styrelse och partners sammanställdes de tre utmaningarna ovan. 

Alla tre utmaningar är kopplade till hur Sverige kan nå målet om ett fossilfritt godstransportsystem. Alla tävlande förslag måste adressera minst en utmaning, men det går bra att adressera flera.

Innovationstävlingen år

Anmäl din idé till Fossil Free Freight Challenge 2023 här:

Formuläret är på engelska, men det är okej att svara på svenska.

Team name

Team members

Contact details to corresponding team member

Enbart en fil.
Begränsning 64 MB.
Tillåtna filtyper: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Please provide a self-assessment of how close the Solution is to market introduction.

Tick in a box

Vill du veta mer?