Hoppa till huvudinnehåll

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Genom Triple F:s innovationstävling stimulerar vi de bästa innovationerna för att nå ett fossilfritt godstransportsystem. Fyra bidrag har gått vidare till konceptutveckling och vinnaren kommer att koras vid Triple F:s höstkonferens den 18 oktober.

Logotyperna för de organisationer var bidrag nominerats i Fossil Free Freight Challenge 2023, på en container med en glödlampa målad på.

Inom innovationstävlingen deltar tävlingslag som har idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Tävlingsbidrag kunde skickas in mellan november 2022 och februari 2023 och adresserar det övergripande fokuset Ett Transporteffektivt Samhälle och någon eller flera av dessa tre utmaningar:

 • Cirkulära angreppssätt i godstransportsektorn. Fokuserar på hur godstransporterna kan ställas om och kopplas till ett cirkulärt upplägg genom exempelvis sammankoppling av olika transportbehov/system. Detta för att minimera antalet transporter, kraftigt minska utsläppen och öka fyllnadsgraden. Temat fokuserar inte primärt på transporter kopplat till cirkulära materialflöden även om dessa kan ingå i ett större systemperspektiv.  
 • Affärslösningar för ökad fyllnadsgrad. Den här utmaningen fokuserar på utveckling och applicering av nya affärsmodeller och koncept som leder till ökad fyllnadsgrad i olika delar av godstransportsystemet. 
 • Ökade incitament för delning av data för snabbare digitalisering i godstransportsektorn. Syftet är att fokusera på lösningar som möjliggör minskade utsläpp av koldioxid genom delning av data. Digitaliseringen är inget självändamål utan främjandet av utsläppsminskningar är det som ska vara i fokus. 

 

Årets nominerade bidrag

Fyra bidrag gick vidare i tävlingen denna gång. Dessa erbjuds nu professionelt stöd för att utveckla koncepten så att de blir så hållbara, effektiva och attraktiva som möjligt. Vinnaren kommer att presenteras under Triple F:s höstkonferens den 18 oktober. De nominerade bidragen är:

Forloop 

Forloop erbjuder en SaaS-lösning (Software as a Service) som konsoliderar olika fraktdata. Lösningen gör det möjligt att öka fyllnadsgraden genom att effektivisera och ta bort manuella steg i sälj- och bokningsprocesserna för transporter. Bland annat används AI i deras modell. 

Forloop hjälper transportägarna att: 

 • Integrera och förena all data över fraktkedjan (bland annat ERP, TMS och sensordata), för att identifiera ledig kapacitet
 • Hitta matchande last och fler kunder längs rutten 
 • Automatisera bokningsprocessen genom genererade rapporter och uppsökande verksamhet 

Juryns motivering 
Ett intressant koncept som tar med en ny komponent med AI. Det blir intressant att utveckla potentialen av detta och se om det nya angreppssättet kan låsa upp tidigare hinder i liknande modeller/koncept.
 

Läs mer om Forloop här 

Tructric 

Tructric gör kombitrafik till ett konkurrenskraftigt alternativ genom att tillhandahålla effektiv och sömlös omlastning för alla typer av semi-trailers. I deras modell föreslås en ny horisontell RoRo-lastningsteknik, där en trailer lastas på en järnvägsvagn genom assisterad precisionskörning med en dragbil eller terminaltruck som vrids 90 grader mot släpet vid lastning.  

Systemet inkluderar en assistans-/körprogramvara kopplad till en databas med fordonsspecifika data. Mjukvaran är också ansluten till ett sensorsystem för att mäta trailerns position och för att förse förare eller dragbil/terminaltruck med manövreringsinstruktioner. Systemet inkluderar också en plan järnvägsvagn för att stödja och säkra släpet under lastning och transport.   

Juryns motivering 
Bidraget adresserar utmaningarna i tävlingen väl och möjligheterna är stora. Det blir intressant att se hur vidareutvecklingen av problemlösning och kopplingen till järnvägen formas.
 

Läs mer om Tructric här 

Stop.Sending.Air. with Skrym 

I genomsnitt är 50 procent av alla skickade paket bara luft. Utöver det finns det också ett övergripande problem med låg fyllnadsgrad i fordonen som fraktar de halvfyllda lådorna. Problemet beror på att företag saknar verktyg för att skapa transparens genom hela försörjningskedjan och oförmåga att använda de redan befintliga datapunkterna. 

Skrym-konceptet bygger på insamling av tillgängliga datapunkter, som produkt- och förpackningsdimensioner och att bearbeta dessa genom molnlagrade algoritmer, för att optimera förpackningsmetoder som resulterar i en minskning av luftöverskott vid transport. Minskningen av överskottsluft i kollin leder till minskade CO2-utsläpp och en ökad fyllnadsgrad leder också till en minskning av kostnaderna för e-handlare 

Juryns motivering 
Lösningen adresserar ett stort problem i transportbranschen och kopplar väl an till utmaningarna i tävlingen. Det finns även stor relevans för idén utanför e-handel.
 

Läs mer om Skrym här 

Theseus box 

Projektet syftar till att utveckla en standardiserad, biologiskt nedbrytbar behållare för drönarleverans av förpackningar av olika storlekar (upp till 15 kg). Drönarleveranser i stor skala är i sin linda, men de senaste testerna i Sverige visar mycket på stor potential, samtidigt som regleringar gradvis håller på att anpassas. 

För att uppnå interoperabilitet mellan fraktleverantörer behövs dock containrar som fungerar med olika drönartyper (fixed wing, VTOL och multicopter). Dessutom måste förpackningen vara interoperabel med logistikleverantörer och som sömlöst kan passa in i lastbilar och lager, såväl som drönare. Detta avser Theseus lösa. 

Juryns motivering 
Intressant lösning och ett nytt område med framtagning av drönarnas "lastpall". Det blir spännande att se hur lösningen kan komplettera och utveckla drönare som transportslag.
 

Läs mer om företaget bakom idén, Katla, här 

De nominerade bidragen får

100 000 kr

för lagets insatser i tävlingen

Professionellt innovationsstöd

under tre digitala möten, med fokus på:

 • CO2 Reduction Potential
 • Novelty and Scaling
 • Systems Effect Potential

Exponering

för ett brett nätverk med olika och tunga aktörer inom transportbranschen

Vad händer just nu inom tävlingen?

Image
Triple Fs innovationstävling

Fossil-Free Freight Challenge 2023 pågår under ett år. Vinnaren koras på TripleF:s höstkonferens 2023. Upp till fem tävlingslag kan gå vidare i tävlingen och detta år gick fyra vidare. Dessa får nu möjligheter att med experthjälp utveckla sina koncept fram till september 2023.

Under oktober var det möjligt att påverka vilka utmaningar innovationstävlingen skulle fokusera på. Efter förslag från allmänheten, en workshop i samband med Triple F:s höstkonferens och diskussioner med Triple F:s styrelse och partners sammanställdes de tre utmaningarna ovan. 

Alla tre utmaningar är kopplade till hur Sverige kan nå målet om ett fossilfritt godstransportsystem. Alla tävlande förslag måste adressera minst en utmaning, men det går bra att adressera flera.

 

Juryn

För att få fram de bästa bidragen och i slutändan en vinnare, har Triple F utsett en jury med starka namn som bidrar med olika perspektiv som är viktiga för att utforma bra transportlösningar. Juryn utgörs av: 

 • Patrik Klintbom, Senior Researcher RISE, juryordförande 
 • Hanna Melander, Quality and Environmental Manager, DB Schenker 
 • Rikard Engström, Chief Strategist, Trafikverket 
 • Staffan Johannesson, Head of Sustainability Logistics, Volvo Cars

Läs mer om juryn här!


Anmälan till tävlingen är stängd

Tävlingen riktar sig till er som kommer från privata företag/industri och offentliga organisationer. Kravet är att organisationen har F-skattsedel.

Vill du veta mer?