Hoppa till huvudinnehåll

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Genom Triple Fs innovationstävling stimulerar vi de bästa innovationerna för att nå ett fossilfritt godstransportsystem. 

Inom innovationstävlingen vill vi ha in tävlingslag som har idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Tävlingsbidrag kan skickas in mellan november 2022 och februari 2023 och ska adressera det övergripande fokuset Ett Transporteffektivt Samhälle och någon eller flera av dessa tre utmaningar:

  • Cirkulära angreppssätt i godstransportsektorn. Fokuserar på hur godstransporterna kan ställas om och kopplas till ett cirkulärt upplägg genom exempelvis sammankoppling av olika transportbehov/system. Detta för att minimera antalet transporter, kraftigt minska utsläppen och öka fyllnadsgraden. Temat fokuserar inte primärt på transporter kopplat till cirkulära materialflöden även om dessa kan ingå i ett större systemperspektiv.  
  • Affärslösningar för ökad fyllnadsgrad. Den här utmaningen fokuserar på utveckling och applicering av nya affärsmodeller och koncept som leder till ökad fyllnadsgrad i olika delar av godstransportsystemet. 
  • Ökade incitament för delning av data för snabbare digitalisering i godstransportsektorn. Syftet är att fokusera på lösningar som möjliggör minskade utsläpp av koldioxid genom delning av data. Digitaliseringen är inget självändamål utan främjandet av utsläppsminskningar är det som ska vara i fokus. 

Fem nominerade bidrag att kommer att få:

100 000 kr

för lagets insatser i tävlingen

Professionellt innovationsstöd

under tre digitala möten, med fokus på:

  • CO2 Reduction Potential
  • Novelty and Scaling
  • Systems Effect Potential

Exponering

för ett brett nätverk med olika och tunga aktörer inom transportbranschen

Vad händer just nu inom tävlingen?

Image
Triple Fs innovationstävling

Fossil-Free Freight Challenge 2023 kommer pågå under ett år. Vinnare koras på TripleFs höstkonferens 2023. Fem tävlingslag kommer att bli utvalda att delta. De fem uttagna lagen meddelas i mars 2023 och sedan pågår konceptutveckling fram till september 2023. Under oktober var det möjligt att påverka vilka utmaningar innovationstävlingen skulle fokusera på. Efter förslag från allmänheten, en workshop i samband med Triple Fs höstkonferens och diskussioner med Triple Fs styrelse och partners sammanställdes de tre utmaningarna ovan. 

Alla tre utmaningar är kopplade till hur Sverige kan nå målet om ett fossilfritt godstransportsystem. Alla tävlande förslag måste adressera minst en utmaning, men det går bra att adressera flera.

Juryn

För att få fram de bästa bidragen och i slutändan en vinnare, har Triple F utsett en jury med starka namn som bidrar med olika perspektiv som är viktiga för att utforma bra transportlösningar. De som deltar i juryn är: 

  • Patrik Klintbom, Senior Researcher RISE, juryordförande 
  • Hanna Melander, Quality and Environmental Manager, DB Schenker 
  • Rikard Engström, Chief Strategist, Trafikverket 
  • Staffan Johannesson, Head of Sustainability Logistics, Volvo Cars

Läs mer om juryn här!


Anmälan till tävlingen är stängd

Juryn utvärderar nu de inkomna bidragen och meddelar sitt beslut om vilka fem som går vidare i tävlingen till dessa den 31 mars.

Tävlingen riktar sig till er som kommer från privata företag/industri och offentliga organisationer. Kravet är att organisationen har F-skattsedel.

Vill du veta mer?