Hoppa till huvudinnehåll

Juryn som ska kora Sveriges bästa idé för ökad transporteffektivitet

onsdag, februari 1, 2023

En stark jury med djupa kunskaper från viktiga delar av transportsektorn kommer under året att utse Sveriges bästa idé för ökad transporteffektivitet. Detta inom ramen av Triple F:s innovationstävling som är i full gång och där deltagarna kan vinna både finansiering och innovationsstöd inom flera områden. 

Rikard Engström, Trafikverket, Hanna Melander, DB Schenker, Staffan Johannesson, Volvo Cars, Patrik Klintbom, RISE, juryordförande.

Triple F:s innovationstävling Fossil-Free Freight Challenge 2023 är i full gång och du har möjlighet att skicka in ditt bidrag till och med den 28 februari. Tävlingen syftar till att kora den lösning eller idé som på bästa vis kan bidra till att öka transporteffektiviteten och hjälpa till att nå ett fossilfritt godstransportsystem. Fem bidrag kommer att gå vidare efter det att ansökningsperioden stänger och dessa fem kommer att få hjälp att vässa sina bidrag genom: 

  • 100 000 kr för lagets insatser i tävlingen 
  • Professionellt innovationsstöd under tre digitala möten, med fokus på CO2 Reduction Potential, Novelty and Scaling och Systems Effect Potential 
  • Exponering för ett brett nätverk med olika och tunga aktörer inom transportbranschen 

För att jobba fram de bästa bidragen och i slutändan en vinnare, har Triple F utsett en jury med starka namn som bidrar med olika perspektiv som är viktiga för att utforma bra transportlösningar. De som deltar i juryn är: 

  • Patrik Klintbom, Senior Researcher RISE, juryordförande 
  • Hanna Melander, Quality and Environmental Manager, DB Schenker 
  • Rikard Engström, Chief Strategist, Trafikverket 
  • Staffan Johannesson, Head of Sustainability Logistics, Volvo Cars 

Så här säger tre av jurymedlemmarna om varför tävlingen är viktig och kan bidra till en hållbar omställning: 

– En av fördelarna med tävlingen är att den puffar oss till att konkretisera våra idéer och formuleringen av själva ansökan kan trigga tankearbetet kring att göra bra idéer ännu bättre. Dessutom blir idéerna genom ansökan kommunicerbara till sin omvärld och kommunikation är i sig en viktig aspekt på vägen till omställning till fossilfria transporter, säger Staffan Johannesson. 

– Tävlingen är viktig eftersom den riktar strålkastarljuset mot hållbara idéer som kan hjälpa oss att öka takten i klimatomställningen, säger Hanna Melander. 

– Med ökad kunskap inom området kan vi tillsammans utveckla transportområdet i riktningen ökad hållbarhet men jag hoppas också att det kan belysa den ansvarsfulla roll som transportköpare och slutanvändare har för att vi ska nå de högt ställda, men helt nödvändiga, ambitioner som finns globalt men kanske särskilt nationellt, säger Rikard Engström, Chief Strategist, Trafikverket. 

Läs mer om tävlingen och skicka in ditt bidrag här! 

Jurymedlemmen Staffan Johannesson om Fossil Free Freight Challenge 2023.