Hoppa till huvudinnehåll

Katla Aero vinner Fossil-free Freight Challenge 2023

torsdag, oktober 19, 2023

Katla Aero står som vinnare av Fossil-free Freight Challenge 2023. Deras koncept Theseus Box – en lastpall för drönare – möjliggör en effektiv implementering av drönare som ett nytt trafikslag inom transportsektorn och har utsetts till tävlingens mest intressanta idé. Stort grattis, Katla Aero!

Målet för Fossil-free Freight Challenge 2023 har varit att få fram och utveckla idéer eller lösningar för hur vi kan nä ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Samtliga bidrag som skickats in har adresserat Triple F:s övergripande fokuse Ett Transporteffektivt Samhälle.

Fyra aktörer gick vidare i tävlingen och samtliga visade upp väldigt olika men också starka bidrag. Sedan i våras har koncepten utvecklats tillsammans med professionellt stöd från Triple F:s nätverk inom områdena CO2 reduction potential, Novelty and scaling och System effects potential. Efter att ha utvärderats av tävlingens jury står nu alltså Katla Aero som vinnare.

– Det känns väldigt roligt. Det här är ju ett kvitto på allt det jobb vi lagt ner på detta under de senaste åren – att etablera drönare som transportslag, som kan göra nytta för Sverige och miljön, säger Gustav Borgefalk, grundare av Katla Aero och fortsätter:

– Vi förbereder nu för serieproduktion och arbetar mot företag eller myndigheter för att hitta champions som vill börja utnyttja den potential som drönare har för att utveckla godstransportsystemet med snabba, hållbara och effektiva leveranser. Vi ser fram emot att fortsätta ha kontakt med Triple F:s nätverk om detta.

Juryns ordförande Patrik Klintbom, juryordförande för tävlingen, kommenterar:

– Jag känner att samtliga finalister är vinnare i tävlingen. De har alla producerat effektiva och nytänkande lösningar som kan implementeras i godstransportsystemet och har potentialen att förbättra och förändra detsamma till det bättre. Katlas Aeros deltagande i tävlingen har visat på hur välgenomtänkt deras system är, vilka vinster som kan göras med hållbara drönartransporter och hur de med sin Theseus box kan addera något nytt och användbart till sektorn.

Juryns motivering:
Katla Aero har tagit sig an tävlingen med professionalism och lyhördhet. De har gett oss en inblick i hur ett nytt trafikslag skulle kunna introduceras för godstransporter på ett hållbart sätt. Drönare är ett intressant nytillskott och juryn ser fram emot att följa hur Katla Aero fortsätter att utveckla sin idé generellt och i synnerhet kring introduktionen av drönarnas lastpall “Theseus Box”.

Katla Aeros koncept Theseus box

Företaget utvecklar en standardiserad, biologiskt nedbrytbar behållare för drönarleverans av förpackningar av olika storlekar (upp till 15 kg). Drönarleveranser i stor skala är i sin linda, men de senaste testerna i Sverige visar mycket på stor potential, samtidigt som regleringar gradvis håller på att anpassas.

För att uppnå interoperabilitet mellan fraktleverantörer behövs dock containrar som fungerar med olika drönartyper (fixed wing, VTOL och multicopter). Dessutom måste förpackningen vara interoperabel med logistikleverantörer och som sömlöst kan passa in i lastbilar och lager, såväl som drönare. Detta avser Theseus box att lösa.