Hoppa till huvudinnehåll

Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Transportsystem har stor miljöpåverkan där framförallt vägtransporter bidrar till stora utsläpp av CO2. Ett verktyg för att minska miljöbelastningen är överföring av gods till andra mer miljöeffektiva transportsätt. Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter inkluderande järnväg och sjöfart

Ikon som föreställer papper och vägar, sjö som på land.

Detta forskningsprojekt har policy-fokus och är strukturerat utifrån aspekterna teknik, marknad och regelverk. Projektet är ett doktorandprojekt med en doktorand inskriven vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen. 

Projektpartners
Göteborgs universitet (koordinerande), Trafikverket

Doktorandprojekt
2019.2.2.4

Kontakt

Projektledare

Johan Woxenius
Johan Woxenius

Doktorand