Hoppa till huvudinnehåll

Fossilfri Bygglogistik 2.0

Bygglogistik innefattar att på ett effektivt sätt planera och styra materialflöden från, på och till byggarbetsplatsen. Bygglogistik är omfattande, såväl kostnads-som miljömässigt.

Projektet är en fortsättning av det avslutade Triple F-projektet Fossilfri Bygglogistik. Slutsatserna från projektet Fossilfri Bygglogistik var att det saknas förutsättningar för att åstadkomma en fossilfri bygglogistik i stor skala idag. I projektet framgick det att det finns stora potentialer med en fossilfri bygglogistik både för enskilda aktörer och för att minska klimatavtrycket från byggsektorn.

Fossilfri bygglogistik 2.0

Fossilfri Bygglogistik 2.0 har som syfte att genom ökad förståelse för drivkrafter, förutsättningar och hinder, bidra till att skapa en ökad efterfrågan på fossilfri bygglogistik hos såväl offentliga som privata aktörer.

Det huvudsakliga målet för Fossilfri Bygglogistik 2.0 är att synliggöra möjligheterna med olika logistikupplägg och tekniklösningar för de många aktörer som verkar på olika nivåer inom bygglogistiksystemet. Med detta som grund är förhoppningen att projektet presenterar rekommendationer som bidrar till en fossilfri bygglogistik på kort och lång sikt.

Projektet har två delmål:

  • Skapa förståelse hos de olika aktörerna i bygglogistiksystemet i termer av vad som kan/bör göras på kort och lång sikt för att minska CO2-emissionerna från byggtransporter
  • Ta fram underlag för rekommendationer och beslut inom de olika nivåerna i bygglogistiksystemet

Kontakt

Anna Fredriksson
Anna Fredriksson