Hoppa till huvudinnehåll

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Fossil-Free Freight Challenge 2023 var en innovationstävlingen som syftade till att stimulera och utveckla idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Det övergripande fokuset för tävlingen var Ett Transporteffektivt Samhälle och som segrare stod Katla Aero med sitt bidrag Theseus Box.

Inom innovationstävlingen deltog tävlingslag som har idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra det mer effektivt. Tävlingsbidragen adresserade det övergripande fokuset Ett Transporteffektivt Samhälle och någon eller flera av dessa tre utmaningar:

 • Cirkulära angreppssätt i godstransportsektorn. Fokuserar på hur godstransporterna kan ställas om och kopplas till ett cirkulärt upplägg genom exempelvis sammankoppling av olika transportbehov/system. Detta för att minimera antalet transporter, kraftigt minska utsläppen och öka fyllnadsgraden. Temat fokuserar inte primärt på transporter kopplat till cirkulära materialflöden även om dessa kan ingå i ett större systemperspektiv.  
 • Affärslösningar för ökad fyllnadsgrad. Den här utmaningen fokuserar på utveckling och applicering av nya affärsmodeller och koncept som leder till ökad fyllnadsgrad i olika delar av godstransportsystemet. 
 • Ökade incitament för delning av data för snabbare digitalisering i godstransportsektorn. Syftet är att fokusera på lösningar som möjliggör minskade utsläpp av koldioxid genom delning av data. Digitaliseringen är inget självändamål utan främjandet av utsläppsminskningar är det som ska vara i fokus. 
En illustration av en grön container med en glödlampa på sidan flyttas bland andra, vita containrar. Inuti lampan finns en blomma.

Fyra bidrag gick vidare i tävlingen och de erbjöds professionellt stöd för att utveckla sina koncept för att göra dem så hållbara, effektiva och attraktiva som möjligt. Vinnaren, Katla Aero, presenterades under Triple F:s höstkonferens den 18 oktober. De nominerade bidragen var:

 • Forloop
 • Tructric
 • Stop.Sending.Air. with Skrym 
 • Theseus Box med Katla Aero

Finalisterna i tävlingen fick:

100 000 kr

för lagets insatser i tävlingen

Professionellt innovationsstöd

under tre digitala möten, med fokus på:

 • CO2 Reduction Potential
 • Novelty and Scaling
 • Systems Effect Potential

 

Exponering

för ett brett nätverk med olika och tunga aktörer inom transportbranschen

Vinnare av Fossil-Free Freight Challenge 2023 blev Katla Aero med sitt bidrag Theseus Box – en lastpall för drönare. Juryns motivering löd:

Katla Aero har tagit sig an tävlingen med professionalism och lyhördhet. De har gett oss en inblick i hur ett nytt trafikslag skulle kunna introduceras för godstransporter på ett hållbart sätt. Drönare är ett intressant nytillskott och juryn ser fram emot att följa hur Katla Aero fortsätter att utveckla sin idé generellt och i synnerhet kring introduktionen av drönarnas lastpall “Theseus Box”.

Utdrag från projektets lärdomar och analys

I det här projektet har fyra olika tävlande lag deltagit i en strukturerad process där deras koncept och affärsidéer exponerats och problematiserats i workshops med ledande experter, forskare och näringslivsrepresentanter med långvarig erfarenhet från godstransport-branschen. Transportbranschen är generellt sett konservativ och ny teknik har avsevärd potential att leda till omformning och innovation – vilket detta projekt visat där tekniker som drönare, AI, nya smarta lösningar för omlastning samt utnyttjandet av den ökande mängden data för bättre fyllnadsgrad ingick. Projektet har gett värdefull insikt kring potentialen för samtliga lösningar som deltog.

De främsta fördelarna eller värden som tävlingen gav Triple F och dess nätverk var: 

 • Ökat och fördjupat samarbete inom konsortiet 
 • Ökad systemförståelse och interaktion mellan olika kunskapsområden, branscher och aktörer 
 • Innovationstävlingarna konkretiserar och skapar nya projektidéer som sedan kan drivas inom ramen för Triple F 
 • Potentialen för nya idéer och tekniker bedöms strukturerat och utgör en grund för prioriteringar inom konsortiet 
 • Innovationstävlingar kompletterar och stödjer forskningsprojekt samt innovationsprojekt på ett intressant sätt