Hoppa till huvudinnehåll

EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv

Syftet med projektet är att förstå och förklara den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv.  

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp varav huvuddelen av utsläppen kommer från vägtrafiken. En av de största utmaningarna för miljöarbetet är att minska transporternas negativa påverkan på klimatet. Elektrifierade godstransporter kommer att vara en av lösningarna som krävs för att Sverige ska nå målet om att vara klimatneutralt till 2045 och därför är det viktigt att bidra till att elektrifieringen snabbas på och genomförs på ett hållbart sätt. Samtidigt saknas kunskap kring hur elektrifiering påverkar logistik- och transportföretag och hur teknologiska barriärer kan övervinnas.

Illustration av människor framför en eldriven lastbil.

Projektet är uppdelat i två delar, som kommer att löpa parallellt: en del som studerar utvecklingen av elektrifiering av godstransporter på en aggregerad nivå och en del som fokuserar på åkerier, deras förutsättningar, möjligheter, utmaningar och konsekvenser av elektrifieringen.

Projektet leder till ny kunskap kring den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv. Kunskap om elektrifieringens utveckling på nationell nivå samt dess konsekvenser är avgörande för att kunna utveckla de mest ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva lösningarna. Kunskap om åkeriernas förutsättning i utvecklingen är viktig för att omställningen ska kunna ske på ett snabbare och mer hållbart sätt. Till syvende och sist är det åkerierna som utför transporterna och äger resurserna och de är därmed en nyckelaktör för att elektrifieringen ska kunna få fart.

Projektet som helhet kommer att resultera i en beskrivning av framväxten av elektrifierade godstransporter i Sverige samt förklaringsmodeller kopplade till åkeriernas roll i omställningen. 

Projektet kommer genomföras som doktorandprojekt och leds av VTI tillsammans med LiU.

Projektpartners
VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut (koordinerande), Linköpings universitet 

Doktorandprojekt
2022.5.2.6 

Kontakt

Projektledare

Jessica Wehner
Jessica Wehner

Doktorand