Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG)

Projektet undersöker hur offentliga aktörer tillsammans med transporttjänsteleverantörer genom datadelning och samverkan kan möjliggöra en ökad samlastning, ruttoptimering och transporteffektivisering av sin lokala eller regionala godslogistik.

Projektet fokuserar på de offentliga aktörernas roll i styrningen och samspelet, både mellan varandra och med de privata aktörerna, inom dess lokala eller regionala öppna data-ekosystem.

Illustration av en lastbil som kör runt med en mapp och det finns data i bakgrunden.

Det övergripande projektmålet är att ta fram och sprida kunskap i form av teori, rekommendationer och vägledning för offentliga aktörer på kommunal och regional nivå, om hur de var för sig och i samverkan kan starta och driva sina respektive och integrerande öppna data-ekosystem för godslogistik.

Projektet kommer att bedriva tillämpad forskning med avsikt att jobba nära och samverka med intresserade offentliga aktörer och transporttjänsteleverantörer för att ta fram och utvärdera potentiella lösnings- och förbättringsförslag. Tre fall kommer att följas som genom olika tillvägagångssätt har det gemensamt att en eller flera offentliga aktörer, primärt kommuner, har en pådrivande roll inom ekosystemen avseende datadelning och samverkan i syfte att främja och möjliggöra en ökad transporteffektivitet, till exempel genom samlastning och ruttoptimering. Datainsamling och validering kommer ske iterativt och primärt inom de respektive fallen genom intervjuer, enkätstudier, fokusgrupper, observationer, platsbesök, samt teknisk aktionsforskning – det vill säga att förbättringsförslag introduceras, observeras och utvärderas i en verklig kontext. 

Tillhörande effektmål avser en ökad transporteffektivitet dels på kort sikt inom studerade och enskilda ekosystem, dels på lång sikt på systemnivå nationellt som kan bidra till reduceringar i utsläpp av växthusgaser. 

Projektpartners
Lunds Tekniska Högskola (koordinerande), RISE

Doktorandprojekt
2022.5.2.5 

Kontakt

Projektledare

Per Runeson. Foto: LTH.
Per Runesson

Doktorand