Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning inför År 4

måndag, mars 29, 2021

Det är dags att börja fundera på projektidéer inför nästa års projektstart inom ramen för Triple F. Styrelsen har i år beslutat att fokus ska vara "Långväga och regionala godstransporter". Den rekommenderade inriktningen motiveras med hänsyn till identifierad potential och genomslagskraft i omställningen. Detta utesluter inte andra projekt som är relevanta inom ramen för Triple Fs programbeskrivning (se Utvecklingsplan).

Grunden för all finansiering inom Triple F gäller att alla projekt är en leverans till Trafikverket med tydligt bidrag till hur Sveriges godstransportsystem kan ställas om till fossilfrihet. Detta innebär att samtliga projektförslag tydligt ska motivera potentialen till minskning av växthusgasutsläpp, se mallen för projektbeskrivning. Detta är ett viktigt urvalskriterium för projektidéer.

Läs Utvecklingsplanen, den Systemövergripande uppföljningen samt de tre Omvärldsanalyserna - Teknik, Policy och Logistik - för att få fördjupat underlag till projektansökningar. Ladda ner Förutsättningar för projektansökningar samt Projektplansmall. Ansökningar om projektfinansiering lämnar du in senast den 1 oktober.

Vi uppmuntrar till dialog med programledningen och att delta på Pitch- och mäklingseventet i utvecklingen av era idéer. Vi ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa mot fossilfrihet tillsammans med er.