Hoppa till huvudinnehåll

Kristina Andersson ny i Triple F:s programledning

måndag, februari 5, 2024

Sedan i januari har Kristina Andersson, senior researcher och legal expert på RISE, tagit plats i Triple F:s programledning. Med sig för hon bland annat in nya kompetenser på policyområdet. Samtidigt lämnar Petra Stelling sin plats, för att fortsätta i en roll där hon ska utveckla det nordiska samarbetet.

Petra Stelling, VTI och Kristina Andersson, RISE.

För de tre platserna i Triple F:s programledning finns det ett roterande schema där representanter från RISE och VTI avlöser varandra. Nu har det åter blivit dags för en ny person att ta över en av stolarna och denna gång är vi glada att välkomna Kristina Andersson från RISE! 

Kristina arbetar på RISE, Research Institutes of Sweden som senior forskare och legal expert. Hon är utbildad jurist och har arbetat med transporter och juridik sedan 2015 – både med järnväg och vägtransporter. I sin roll i programledningen så kommer Kristina få arbeta konkret med vår program- och projektverksamhet och även syna vårt policyområde i stort. 

– Mitt ansvarsområde blir policy och jag hoppas kunna bidra till att sprida kunskap och skapa möjligheter till samtal mellan aktörer, branscher och regioner inom detta område. Jag vill också bidra till att nya lösningar mot omställningen till en fossiloberoende godstransportsektor utvecklas, säger Kristina Andersson. 

Vad ser du mest fram emot med att bli en del av vår programledning? 

– Jag ser verkligen fram emot att lära känna och arbeta tillsammans med alla dem som arbetar med projekt inom Triple F, säger Kristina och fortsätter: 

– För att vi ska lyckas driva på utvecklingen inom sektorn och för ett mer hållbart samhälle på bästa vis är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Och att samla viktiga aktörer för att göra just detta är en av Triple F:s styrkor. Så det här kommer att bli väldigt intressant. 

Varmt välkommen Kristina! 

Kristina kommer att ta Petra Stellings plats i programledningen. Petra, som representerar VTI, har varit en klippa för Triple F och vi vill framföra vår stora tacksamhet till hennes oerhört skarpa bidrag! Men, vi kan glädjande nog också meddela att hon fortsätter inom Triple F, i en roll där hon kommer att fokusera på att utveckla det nordiska samarbetet inom våra ramar. Detta kommer vi att återkomma om längre fram.