Hoppa till huvudinnehåll

Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations (TRACER)

För att påskynda elektrifieringen av den tunga godstransportindustrin och för att förverkliga dess positiva effekter är det viktigt att utforska scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering för alla intressenter.

TRACER

Projektet syftar till att ge ett omfattande beslutsstöd som tillåter att utforska scenarier och parametrar för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med ruttbaserade aspekter i fokus.

Tunga godstransporter svarar för 89 procent av de inhemska godstransporterna i Sverige, vilket 2018 motsvarade ungefär 41 Gtkm transportarbete och 3,4 Mt CO2-utsläpp. Hel eller delvis elektrifiering av detta transportarbete, med en kombination av offentliga och privata stationära laddstationer och Electric Road Systems (ERS) som drivs av en fossilfri energiförsörjningsmix och en blandning av batterielektriska fordon med olika räckvidd, är ett livskraftigt sätt att uppnå utsläppsminskningsmålen inom den vägbundna tunga godstransportsektorn.

Med tanke på det nuvarande och framtida transportbehovet, utmaningar kopplade till placering, kostnader och dimensionering av laddstationer och elvägssegment och deras energiförsörjning samt transportkapacitet och räckviddsbegränsningar av olika typer av elektriska ellastbilar, är "designutrymmet" för planering och drift av elektrisk laddinfrastruktur enormt.

Att hitta en kombination av "designparametrar" som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering för alla intressenter är viktigt för att snabbt kunna realisera de positiva effekterna av elektrifiering på kort till medellång/lång sikt, vilket beräknas vara upp till 2,55/5,95 Mt CO2-utsläppsminskningar till 2030/2045 förutsatt en prognoserad ökning med 50/75 procent och en elektrifiering av 50/100 procent av transportarbetet. Resultaten av RENO-förstudien indikerar att den ruttbaserade analysen av det verkliga energibehovet för transporter i rymd och tid är avgörande för att hitta konstruktionsparametrar som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering.

Särskilt elektriska laddinfrastrukturplaceringar (med endast ERS) baserade på ruttbaserad analys kan generellt elektrifiera 3,25 gånger så mycket transportarbete eller kräva 80 procent mindre infrastrukturinvesteringar som korridorplaceringar. I takt med att utbyggnaden av laddinfrastruktur och adoption av elektriska lastbilar ökar, kommer smart användning av fordon på infrastruktur att bli allt viktigare för att säkerställa att den förväntade avkastningen av investeringar i infrastruktur och flottor förverkligas. Tillvägagångssätt kommer att behövas som både säkerställer en hög nyttjandegrad av laddinfrastruktur samtidigt som det möjliggör billiga och pålitliga gröna transporter.

Projektets parter representerar tre viktiga transportelektrifieringsintressenter: en laddpunksoperatör (CPO) och laddpunkt som en tjänst-leverantör (CPaaS), ett logistikföretag/flottoperatör och den relevanta myndigheten. Detta gör det möjligt att ta fram ett heltäckande datadrivet beslutsstöd som möjliggör utforskning av designutrymmet för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med de ruttbaserade aspekterna i fokus.

Projektpartners
Kungliga Tekniska Högskolan, Ellevio, Postnord, Trafikverket

Doktorandprojekt
2022.5.2.14

Kontakt

Projektledare

Gyözö Gidofalvi
Gyözö Gidofalvi

Doktorand