Hoppa till huvudinnehåll

REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

Projektet handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga (resiliens) vid störningar.

 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

Det långsiktiga målet med forskningen är att inventera möjliga problem vid omställningen av godstransportsystemet samt använda denna inventering för att öka systemets anpassningsförmåga. 

I förstudien påbörjar vi metodutveckling för detta samtidigt som detta leder till en initial inventering av möjliga problem.

Förstudiens mål är att identifiera:

  • Vilka problem och utmaningar finns det i uppbyggnaden av ett nytt fossilfritt godstransportsystem vad gäller att också göra det resilient mot störningar?
  • Vilka möjligheter finns det i uppbyggnaden av ett nytt fossilfritt godstransportsystem vad gäller att också göra det resilient mot störningar?

Projektpartners
RISE, Research Institutes of Sweden

Förstudie
2020.3.2.15

Kontakt

Pontus Svenson