Hoppa till huvudinnehåll

Fossilfri bygglogistik - förstidue

Förstudien studerade bygglogistiken i regionen Norrköping och Linköping. För att minska CO2-emissionerna från den tunga byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter behövs stöd.

Samtliga aktörer i byggsystemet visade stort intresse gällande att skapa förutsättningar för fossilfria byggtransporter och det behov av metoder och modeller för vägledning för hur omställningen till fossilfria byggtransporter bör gå till och vilka som bör engagera sig i en sådan omställning. Systemanalyser är viktigt för att öka kunskapen om en stads/regions samlade byggtransporter, vilket är det bästa sättet att kunna beskriva och förklara behovet av att förändra systemet och rollerna mellan aktörer i systemet. Annars missas förståelse för förändringar samt att minskade CO2-emissioner måste samverka med behovet av ekonomisk hållbarhet över tiden för aktörerna i systemet.

Fossilfri bygglogistik ikon

Resultat från förstudien:

  • En referensram för hållbar logistik och för hållbar bygglogistik
  • Ett antal systembeskrivningar som visar hur bygglogistiksystemet i en stad är uppbyggd, vilka aktörer som ingår och vilka roller som dessa har.
  • Beskrivit bygglogistiken för en stad (Norrköping)
  • Definierat samhällets, kommunernas, regionen och beställarnas, roll för fossilfri bygglogistik
  • Arbetat med erfarenhetsutveckling mellan olika aktörer i en Erfa-grupp för bygglogistik
  • Deltagit i ett delprojekt om HVO-tank för entreprenadmaskiner på en byggplats.
  • Rapport

Projektpartners
Linköpings universitet (koordinerande), Logistikkluster Östergötland

Förstudie
2018.1.4b​

Kontakt

Maria Huge-Brodin
Maria Huge-Brodin