Hoppa till huvudinnehåll

Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik

Vätgas har stor potential som ett fossilfritt drivmedel och då tekniken är på framväxt finns det flera utmaningar att lösa. Denna förstudie kommer att ta fram ett transparent beslutsunderlag gällande förutsättningarna för vätgasdrivna tunga fordon, en bedömning av den nationella vätgastankinfrastrukturen och tillverkningsmöjligheter av vätgas samt bedömningar av synergier med övrig industri som hanterar och använder vätgas.

Den nyligen presenterade rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att läget är allvarligt och att omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver accelereras. Transportindustrin står för en betydande del av koldioxidutsläppen och åtgärder, särskilt för tung trafik med lägre elektrifieringsgrad, behöver intensifieras. Vätgasdrivna fordon bedöms ha en relevant roll inom delar av den tunga trafiken framöver där exempelvis elektrifiering passar sämre.  

Då infrastruktur för tankning nu håller på att etableras har branschen, tankstationsägare och fordonsindustrin, identifierat att det behöver utvecklas ett objektivt beslutsunderlag kring fordonens prestanda och hur dessa fungerar i praktiken. Detta för att ge relevant information inför investeringar och satsningar men även för att identifiera områden som behöver vidareutvecklas.

Illustration av transportrutter i Sverige.

Projektet syftar till att ta fram: 

  • Ett transparent och trovärdigt beslutsunderlag gällande vätgasdrivna tunga fordon 
  • En bedömning av den nationella vätgastankinfrastrukturen samt tillverkning av vätgas för tunga fordon 
  • Bedömningar av synergier med övrig industri som hanterar och använder vätgas för att exempelvis bättre förstå hur tankstationer kan planera tillverkningen och vilken samverkanspotential som kan finnas 

Nyttan är att kunskap om dessa nya fordon, drift av fordonen med vätgas och samverkan med tankinfrastrukturen kommer att tas fram som medför att de potentiella användarna av fordonen och tankinfrastrukturen kan göra välgrundade val om investeringar. Även kunskap som kan ge möjlighet till att bedöma vilka tillämpningar som vätgasdrivna fordon förväntas passa bäst för erhålls och då framför allt i förhållande till övriga lösningar som batterielektrisk drift. 

Projektet kommer även bidra till att ta tillvara och sprida kunskap om vad den storskaliga tidiga svenska utbyggnaden av tankinfrastruktur innebär, vilket kan förväntas vara av internationellt intresse att följa.

Projektparter
IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinerande), Hydri (fd REH2), Everfuel, TRB, Volvo Lastvagnar, Vätgas Sverige, Energigas Sverige 

Förstudie
2023.5.2.2 

Kontakt

Sara Svedberg. Foto: IVL
Sara Svedberg