Hoppa till huvudinnehåll

F. HCT - en genomförbarhetsstudie

Inom ramen för denna studie analyserades förutsättningarna för High Capacity Transport - HCT - för att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats. Detta stöds av uppfattningen att förbättra effektiviteten för intermodala transportkedjor genom att möjliggöra färd med dubbla semi-trailers till och från närmaste kombiterminal.

Ökningen av godstransportarbetet inom godstransportsegmentet väntas växa kraftigt även i fortsättningen. Det är därför viktigt att balansera direkta vägtransporter med effektiva intermodala lösningar, speciellt med lösningar via tågpendlar som kan bidra till att minska utsläppen. Som viktigast leverans har projektet i samverkan levererat en ansökan om försök för längre fordon för MIOs intermodala logistiklösning från Göteborgs hamn till sitt centrallager i Tibro. Vidare har COOP och deras logistiklösning/intermodala transportupplägget mellan Skåne och Mälardalen ingått och analyserats i projektet.

Stora miljöbesparingar

Utifrån erfarenheterna och analysen kring typfallet MIO och deras transportvolymer om ungefär 4500-5000 TEU (TEU: tjugofotsenheter) årligen uppgår miljöbesparingen till ca 1000 ton CO2 per år. Om detta projekt och försöken är framgångsrika och bidrar till ett generellt tillstånd att få köra längre fordon till och från intermodala noder är potentialen avsevärt större. Det är inte otänkbart att en intermodal terminal/nod kan ha 4-5 liknande varuägare där intermodal HCT kan vara intressant vilket skulle ge betydande kostnads- och miljöbesparingar i hela transportsystemet.

Givet att det finns ca 18-20 terminaler och ca 15 hamnar som hanterar kombitrafik i Sverige skulle potentialen kunna uppgå till mer än 100.000 ton CO2 per år. Till denna potential skall också nämnas den skalfördel dessa tillkommande volymer kan bidra med som ger stärkt konkurrenskraft hos intermodal trafik och därmed ytterligare miljöbesparingar.

Vill du veta mer?