Hoppa till huvudinnehåll

ElRutt – Analysverktyg för elektrifiering av skogstransporter

Hur kan skogsindustrins transporter elektrifieras? Vilka logistikflöden kan bli kostnadseffektiva, kan laddning garanteras och hur påverkas logistikupplägg och -flöden? Detta undersöks i projektet ElRutt, som tar fram ett analysverktyg för detaljerade simuleringar av elektrifierade transporter och med hjälp av det analyserar ett antal fallstudier.

Projektet ElRutt bidrar till att lösa Triple F:s utmaningar kopplade till ett skifte till förnybara drivmedel.  

Skogsbrukets vägtransporter står för knappt 20 procent av näringslivets transporter. Vägtransporter är helt centrala i skogsbruket, men bidrar samtidigt med ca 50 procent av skogsbrukets CO2-utsläpp. Det finns ett stort incitament hos näringen att ställa om dessa till fossilfria. Potentialen för elektrifiering är stor med relativt korta medeltransportavstånd på ca 90 km. Samtidigt är kraven på flexibilitet i ruttning, och det faktum att transporterna är geografiskt spridda, mycket utmanande.

En illustration av en timmerbil, skog och ett vindkraftverk.

Målet i projektet ElRutt är att ta fram ett analysverktyg för detaljerade simuleringar av elektrifierade transporter, och med hjälp av det verktyget analysera ett antal fallstudier för att få svar på frågeställningar som exempelvis:

  • Vilka flöden är kostnadseffektiva att elektrifiera, och var ska andra fossilfria bränslen användas? Hur stor andel av flottan kan/bör vara elektrisk?
  • Hur påverkar elektrifiering logistikupplägget och flödena?
  • Vad blir efterfrågan på el och effekt i olika punkter, givet olika strategier för laddning?
  • Hur ser samverkan ut mellan elektrifiering och tyngre transporter, 74-ton och uppåt?

På detta sätt kommer projektet bidra med kunskap om elektrifiering i de studerade fallen, men även generell kunskap om vilka faktorer och parametrar som är viktiga för elektrifiering av tunga transporter. Projektet kommer även syntetisera kunskapen och formulera rekommendationer till branschen och till offentlig sektor. Sammantaget kommer ElRutt att bidra med kunskap som är en nyckel för elektrifieringen av tunga godstransporter i allmänhet, och i skogsbrukets transporter i synnerhet.

Projektpartners
Skogsforsk (koordinerande), Stora Enso, Södra Skogsägarna, Sveaskog 

FOI-projekt
2023.5.2.1

Kontakt

Anna Pernestål. Foto: Skogsforsk.
Anna Pernestål