Hoppa till huvudinnehåll

Elektrifierad sjötransport av gods Norrland–Södertälje – ELINORR

Elektrifierad sjöfart kan bidra till minskade växthusgasutsläpp för inrikes godstransporter och ökad andel förnybar energi i transportsektorn. Dock finns utmaningar kopplade till elektrifierad sjöfart mellan Norrland och södra Sverige, såsom avstånd och is. Projektet utreder därför möjligheterna för ett nytt transportkoncept som inkluderar sjötransport med en hög grad av elektrifiering längs Sveriges kust, med fokus på transport mellan Norrland och Svealand. 

Elektrifiering av transporter är viktigt för omställning till mer hållbara transporter och satsas på av fordonstillverkare som Scania. Battericeller, tillverkade av Northvolt i Skellefteå, behöver transporteras till Södertälje för fordonstillverkning (även godsflöden i motsatt riktning finns) och hållbar transport eftersträvas. Baserat på sträckan, volymer och vikt är sjötransport av primärt intresse. Elektrifierad sjöfart skulle bidra till minskade växthusgasutsläpp för inrikes godstransporter och ökad andel förnybar energi i transportsektorn. Dock finns utmaningar kopplade till elektrifierad sjöfart mellan Norrland och södra Sverige, såsom avstånd och is.

Illustration av ett skepp lastat med batterier.

Projektet kommer utreda möjligheterna för ett transportkoncept som inkluderar sjötransport med en hög grad av elektrifiering längs Sveriges kust, med fokus på transport mellan Norrland och Svealand, men med möjlighet att skala upp till andra rutter och godsflöden.

I projektet analyseras behov (till exempel hastighet), teknik, designval och miljöpåverkan. Ett fartygskoncept tas fram tillsammans med de teknikleverantörer som deltar i projektet. En hållbar och om möjligt batteridriven transportlösning ger värde till deltagande företag, men även i ett större perspektiv för utveckling av sjöfartens elektrifiering som i förlängningen är viktigt för grön och konkurrenskraftig sjöfart inom Sverige och Europa.

Medan många projekt med nya upplägg eller överflytt fastnar på att det saknas godsflöden, deltar i detta projekt Northvolt och Scania aktivt och transportoperatörer bidrar med affärsmässigt perspektiv. Även infrastruktur, risk och miljöeffekter undersöks. Målet är ett konkret transportkoncept relevant för såväl transportoperatör som varuägare vilket kan korta tiden till realisering. Projektet bidrar till forskning om överflytt och elektrifiering samt relaterad utveckling av elnät och svenska hamnar. 

Projektpartners
RISE Maritime (koordinerande), Scania, Northvolt, Wallenius SOL, Wallenius Marine, AtoB@C, Berg Propulsion, Powertech, Södertälje Hamn

FOI-projekt
2022.5.2.10 

 

Kontakt

Sara Rogerson. Foto: SSPA.
Sara Rogerson