Hoppa till huvudinnehåll

C. Biofuels for low-carbon shipping (BIOSHIP)

I den här studien undersöktes möjligheterna att introducera biobaserat bränsle i sjöfarten. Studien var främst inriktad mot tanksjöfarten. Den innehåller kvantitativa bedömningar av tillgänglighet och pris på biobaserade alkoholer, hydrerad vegetabilisk olja (HVO), fettsyrametylestrar (FAME) och förvätskad biogas (LBG).

Mer specifikt studerades HVO, FAME och LBG. De tekniska och logistiska hindren kopplade till användning av HVO och LBG i fartygsmotorer är små och kan inte förväntas stoppa en övergång. Däremot är kostnadsökningen svårare att angripa ur ett företagsekonomiskt perspektiv. FAME är ett mer attraktivt alternativ ur kostnadsperspektiv men har historiskt varit förknippat med tekniska problem.

Fallstudier genomfördes på två tankfartyg i trafik runt Norden och de totala transportkostnaderna, inklusive tidscharter-kostnader, farleds- och hamnavgifter, och bränslekostnader, beräknades. Dessa visade att det är de externa kostnaderna mellan 50% och 72% när fartygen går på förnybara bränslen jämfört med fossilt bränsle, beroende på rutt och bränsle. De externa kostnader som undviks vid byte till ett icke fossilt bränsle är dock lägre än de ökade transportkostnaderna. Detta indikerar att förändringar måste göras på en politisk nivå för att även inkludera sjötransporter i omvandlingen till det fossilfria samhället.

Vill du veta mer?