Hoppa till huvudinnehåll

Triple F:s strategiska utlysning öppen!

fredag, januari 26, 2024

Nu har Triple F:s strategiska utlysning öppnat. Denna gång kan du söka finansiering för projekt under temana Ökad servicegrad för intermodala transporttjänster, Elektrifiering av godstransporter och Scenarioanalys för skiftet till förnybara drivmedel av godstransporter på väg. Utlysningen är öppen till och med 4 april. 

En illustration av ett hållbart godstransportsystem med flera olika transportmedel för gods.

I denna utlysningsomgång har tre prioriterade ämnen tagits fram, som baserar sig på den resultat- och portföljanalys som genomförts av Triple F:s programledning under 2023.

– De tre frågeställningar vi har prioriterat för utlysningen är viktiga för att komplettera den nuvarande projektportföljen och resultatanalysen ligger till grund för vårt fokus. Vi ser att det behövs engagemang från industri, samhälle, myndigheter och akademi för att komma framåt och vi vill trycka på vikten av breda samarbeten i projekten, säger Sofia Löfstrand, programföreståndare för Triple F.

Utlysningen stänger 4/4.

De frågeställningar/ämnen som är möjliga att söka projekt inom är de följande:

Ökad servicegrad för intermodala transporttjänster 

"Här vill vi lyfta hållbara intermodala transporttjänster där järnvägen kan utnyttjas på ett bättre sätt och där behov från transportköpare är utgångspunkten i projektet."

Elektrifiering av godstransporter på väg

"Det har genomförts många projekt och demonstrationer som handlar om elektrifiering av vägtransporter. Vi ser nu ett behov av att sammanställa kunskapen för att kunna dra slutsatser om hur elektrifiering kan rullas ut i olika segment."

Scenarioanalys för skiftet till förnybara drivmedel av godstransporter på väg

"Det finns ett behov av att beskriva hur målen för att nå ett fossilfritt godstransportsystem kan nås genom att utvärdera flera olika förnybara alternativ. Därför fokuserar detta projekt på att ta fram möjliga alternativ där en mix av el, vätgas, biodrivmedel, elektrobränslen utvärderas i flera olika scenarier."

Inom samtliga projekt förväntas aktivt deltagande från ett flertal aktörer från industri, samhälle/myndigheter och akademi. Förutsättningarna för detta är specifika för vilket ämne projektet avser att utföras inom. 

Finansieringen för projekten är upp till 1-2 miljoner kronor beroende ämne, in kind-finansiering förväntas och projekttiden är upp till 2 år.

Triple F kommer att anordna ett informationsmöte om den nyöppnade utlysningen. Mer information om det kommer inom kort.