Hoppa till huvudinnehåll

Triple F – resultat och steg framåt

torsdag, november 30, 2023

Under 2023 så har Triple F analyserat programmets resultat hittills och bidrag till godstransportsektorns omställning. Efter att 27 projekt har gått i mål har programmet samlat en mängd resultat att ta vidare och tack vare analysen blir nu detta material lättöverskådligt. Samtidigt visar analysen vilka områden som behöver fortsatt fokus och nya insatser, såväl inom som utanför Triple F. Ta del av materialet här! 

Image
Tidslinje med alla triple f projekt

Triple F har som uppdrag att bidra till omställningen till ett hållbart och fossilfritt godstransportsystem. De resultat som kommer från programmets projekt och övriga aktiviteter kan ge viktiga pusselbitar till att accelerera utvecklingen, nå klimatmål och stärka den svenska konkurrenskraften. För att stimulera så bra bidrag som möjligt till detta så arbetar Triple F metodiskt mot tre utmaningar

Under 2023 har programledningen genomfört en resultat- och portföljanalys för att få en överblick av de resultat som producerats och det samlade arbete som skett och sker inom olika områden.  

För samtliga projekt, både pågående och avslutade, har ett sammanfattande “projektkort” tagits fram och för avslutade projekt redovisas de viktigaste resultaten. Projektkorten har sorterats i fem kategorier som bygger på programmets utmaningar och ytterligare två kategorier: systemperspektiv och innovationstävling. 

Hittills har 56 forsknings- och innovationsprojekt initierats. 27 av dem har avslutats och bidragit med kunskap och lösningar för omställningen.   

Analysen, som presenterades under Triple F:s höstkonferens i oktober 2023, ger en överskådlig bild av programmets framdrift, användbara lärdomar och beskriver våra viktigaste resultat och prioriterade frågor för fortsatt arbete. Dessutom identifierar den kritiska steg framåt utanför programmet där industriaktörer, myndigheter och inte minst politiken behöver ta vid och driva utvecklingen vidare. 

– Den här analysen är viktig för att på ett enkelt sätt sammanfatta och kommunicera resultaten från Triple F. Många aktörer, från akademi, industri och samhälle har bidragit med både kunskap och svar på hur omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem kan gå till. Vi vill ta dessa resultat vidare, så att de på ett konkret vis ska kunna stärka svenska aktörer och bli en del av omställningen, säger Sofia Löfstrand, programföreståndare för Triple F.