Hoppa till huvudinnehåll

Triple F breddar sin projektportfölj med 14 nya forskningsprojekt inför År 3

torsdag, november 19, 2020

Under År 3 är elektrifiering av godstransporter prioriterat tema. Sett ur samhälls- och industriperspektiv så bedöms elektrifiering vara en mycket viktig teknisk lösning på både kort till medellång sikt. En anledning till detta är fokuseringen på elektrifiering i EU-regelverket för CO2 vilket tvingar fram elektrifiering.

Elektrifiering är även ett teknikområde som under första året av Triple F identifierats som viktigt i ett övergripande perspektiv, där näringsliv, akademi och samhälle samtliga är viktiga för utveckling och implementering.

Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations är ett utav de projekt som startar. Det är ett doktorandprojektet på temat elektrifiering.

-För att påskynda elektrifieringen av tunga godstransportindustrin och för att förverkliga dess positiva effekter är det viktigt att utforska scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering för alla intressenter. Projektet syftar till att ge ett omfattande beslutsstöd som tillåter att man utforskar scenarier och parametrar för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med ruttbaserade aspekter i fokus, berättar Gyözö Gidofalvi, KTH.  

Resilienta fossilfria godstransportsystem är ytterligare ett nytt projekt.
- Projektet handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga (resiliens) vid störningar, säger Pontus Svenson, Projektledare, RISE. 

- Samhällets omställning till fossilfritt godstransportsystem måste både ta hänsyn till de nya risker som uppkommer av omställningen och hantera framtidens riskbild, till exempel klimatförändringar, pandemier och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Problemområdet kräver ett mångvetenskapligt angreppssätt och våra olika kompetenser behövs för att angripa problemet från många synvinklar, fortsätter Pontus.
 
- Det långsiktiga målet med forskningen är att inventera möjliga problem vid omställningen av godstransportsystemet samt använda denna inventering för att öka systemets anpassningsförmåga. I förstudien påbörjar vi metodutveckling för detta samtidigt som detta leder till en initial inventering av möjliga problem
, avslutar Pontus

Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar är även det ett nytt doktorandprojekt.
- Vårt projekt handlar om hur man kan elektrifiera tunga lastbilar som skall köra medellånga och långa sträckor. Vi vill genomföra det för att vi tror att batterilastbilar kommer kunna vara bästa valet även för många, eller kanske alla, tunga transporter på medellånga och långa distanser. Projektet behövs för att det är osäkert om var man skall bygga laddarna för att systemet skall passa för olika transportuppdrag och vara kostnadseffektivt. Projektet syftar till att ta fram metoder och hitta systemlösningar som är en effektiv kompromiss mellan laddare – fordon – transportuppdrag, säger Anders Grauers, Chalmers.

- Vi tror att vi kommer hitta kostnadseffektiva lösningar för flera olika kategorier av långväga transporter och att de lösningarna kommer göra att åkerier kommer våga växla till ellastbilar samt att systemförståelsen gör att de som skall bygga laddare får en minskad risk och lättare kan ta fram utbyggnadsstrategier som passar för ellastbilar, avslutar Anders.

Här kan du läsa om alla projekt i Triple F