Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats om logistikaktörers roller och samspel i en kontext med biometan som drivmedel

onsdag, november 29, 2023

Mary Catherine Osman är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen har publicerat sin licentiatuppsats. Vilka var hennes största takeaways, vad skulle hon vilja se mer forskning på? Få reda på det och hitta länkar både till uppsatsen och projektet här nedan. Grattis till denna milstolpe, Mary Catherine!

Mary Catherine Osman och in illustration av det projekt hon arbetar inom.

Vad har du forskat på? 

– I min licentiatuppsats har jag undersökt olika logistikaktörer, deras roller och samspel i en kontext där de använder biometan för sina transporter. 

Vilka är dina största resultat och har du dragit några andra lärdomar som är viktiga att lyfta? 

– Jag studerade två logistiknätverk – ett nationellt och ett regionalt. Medan det nationella nätverket hade större överflöd av resurser, kunde det regionala nätverket bygga tätare relationer och var mer i samklang med vad deras kunder och samhället önskade och förväntade sig. Jag tyckte att aspekten av upplevt stöd var viktig i relationerna mellan logistikaktörer; bara uppfattningen om stöd från en annan aktör gjorde att samarbetet gick framåt mot biometandrivna godstransporter. 

Vad skulle du vilja att det forskas vidare på? 

– Hittills har jag bara genomfört forskning inom den svenska kontexten vilket är orättvist då Sverige ligger före i produktion och användning av biometan. För att få en bättre bild av hur biometan kan användas för att göra godstransporter grönare så vill jag blicka mot andra länder och undersöka vad som händer eller inte händer utanför den svenska kontexten.  

– Begreppet upplevt stöd är också väldigt intressant för mig. Jag skulle vilja gräva djupare i hur olika logistikaktörer uppfattar stöd i olika situationer för att bättre kunna förstå hur man skapar en optimal situation för biometandrivna godstransporter.