Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats om hur hamnaktörer tillsammans kan införa just in time-hamnanlöp

onsdag, november 29, 2023

Abbe Mubder är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen har publicerat sin licentiatuppsats. Här kan du läsa mer om vad han forskat på och vilka hans största takeaways är men även hitta uppsatsen och mer information om projektet. Grattis till denna milstolpe, Abbe! 

Abdalla Mubder och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Vad har du forskat på? 

– Jag har utforskat hur hamnaktörer tillsammans kan införa Just in time-hamnanlöp. Införandet av Just-in-Time ger möjligheter för rederi och befraktare att kunna anpassa sin seglingshastighet utifrån tillgängligheten på kajen och andra resurser på lansidan som lotsning. I många fall innebär anpassningen av seglingshastigheten lägre hastighet, vilket i sin tur kan leda till bränsle- och utsläppsbesparingar.  

Vilka är dina största takeaways från arbetet?  

– I min forskning har jag kvantifierat bränsle- och utsläppspotentialen som kan fås genom införandet av Just-in-Time i den svenska kontexten. Dessutom har mina resultat visat att planeringsprocesserna för olika hamnaktörer, på land och under sjöresan, kan förbättras genom införandet av Just-in-Time.  

– För att införa Just-in-Time och nå potentialen, som min forskning och även tidigare forskning pekat på, krävs mekanismer som möjliggör att olika aktörers aktiviteter och planeringsprocesser kan koordineras. Dessa mekanismer omfattar främst införandet av nya informationsplattformar – som vi kallar Port Community Systems – där syftet är att integrera olika aktörers informationssystem för att dela information. Dessutom är det viktigt att få till en förändring i hamnarnas ankomstregler, från traditionella First-Come-First-Served till nya ankomstregler som möjliggör kajbokning, för att införa Just-in-Time.  

Vad skulle du vilja att det forskas vidare på? 

– I min forskning har mekanismerna som möjliggör införandet av Just-in-Time studerats främst från hamnens perspektiv. Fortsatt forskning från exempelvis rederiers och befraktares perspektiv, eller lotsning är nödvändigt för att införa Just-in-Time.