Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats kopplad till projektet Effektiva systemlösningar för batterielektriska lastbilar

onsdag, november 29, 2023

Johannes Karlsson är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen publicerat sin licentiatuppsats. Här nedan kan du läsa om hans största lärdomar, vad han skulle vilja att det forskas vidare på och även hitta länk till uppsatsen och mer information om projektet. Grattis till denna milstolpe, Johannes! 

Johannes Karlsson och en illustration av det projekt han arbetar inom.

Vad har du forskat på? 

– Effektiva systemlösningar för batterielektriska lastbilar. Arbetet handlar bland annat om att dimensionera batterier för olika körmönster och undersöka om det går att få hög utnyttjandegrad på publika snabbladdare och samtidigt hålla köproblemen små. 

Vilka är dina viktigaste resultat? 

  • Körmönster med låg variation i energiförbrukning per dag eller resa är de mest gynnsamma att elektrifiera. 
  • Ellastbilar med ovan nämnda körmönster bör efter omställning kunna bli mer kostnadseffektiva än dagens dieselbilar. 
  • Det ser ut att vara möjligt att få hög utnyttjandegrad av publika snabbladdare och samtidigt hålla köproblemen små, detta möjliggör billig publik snabbladdning för lastbilar. 

Har du någon annan lärdom från arbetet som du vill lyfta?  

– Jag hoppas att dessa positiva resultat skall påskynda övergången till fossilfria transporter. 

Vad skulle du vilja att det forskas vidare på? 

– Om hur konkurrens mellan publika laddoperatörer påverkar prisbild för snabbladdning, utnyttjandegrad av snabbladdare och köbildning vid laddstationerna.